Uczestniczyliśmy w międzynarodowym projekcie

 

II MIEJSCE

Rodzina i szkoła - partnerzy  w wychowaniu:
współpraca na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole
 

Koordynator:

Koordiniersungsstelle Gewaltprävention
und Verantwortungsübernahme Wetzlar Eltern und Schule
Organizator: Projekt PIE - Partners in education