Sukcesy

 
 

 
   
  
 
 
wyróżnienie w konkursie Superexpresu "Superszkoła";
zwycięstwo w konkursie "Szkoł@ w sieci";
zwycięstwa Klubu Europejskiego w licznych konkursach na szczeblu wojewódzkim;
nasz nauczyciel klas I-III zdobył tytuł "Nauczyciel Roku";
nasz nauczyciel historii zdobył tytuł "Nauczyciel na Szóstkę";
liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych na szczeblu miasta, województwa i kraju oraz w konkursach międzynarodowych;
jesteśmy jedyną szkoła w województwie, która zajęła III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej, a nasze siatkarki od lat awansują do Mistrzostw Województwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt;
wielu naszych uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta oraz Ministra Edukacji;
zorganizowano I Konferencję Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych
zorganizowano I Mikołajkowy Turniej Siatkowy pod patronatem „ Volley- Pro Zagumny”
nawiązano współpracę z uczniami szkół partnerskich z Rumunii, Słowacji, Czech, Danii, Turcji w ramach projektu e- twinning. Nasz projekt to e- magazine czyli gazetka internetowa „Together”- wspólne redagowanie gazetki przez naszych uczniów i uczniów krajów partnerskich
Projekt „Dzieci chcą i zasługują na lepszy świat” realizowany w ramach projektu Sokrates Comenius otrzymał prestiżową nagrodę – statuetkę – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł EUROPRODUKT w ramach inicjatyw edukacyjnych
„Rodzina i szkoła – partnerzy w wychowaniu, współpraca na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole”. Projekt zdobył II miejsce w konkursie europejskim organizowanym przez PIE i W – M ODN w Olsztynie
realizujemy wiele projektów ekologicznych organizowanych przez OCEE (Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej) za które otrzymujemy nagrody   finansowe, zajmując czołowe lokaty, otrzymaliśmy brązową i srebrną statuetkę „Przyjaciel Ziemi” (projekty: Czym skorupka za młodu nasiąknie … czyli jak pokochać przyrodę , żeby ona pokochała nas”, „Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny” „Robaczek podglądaczek   obserwuje, bada, eksperymentuje i chroni przyrodę”)
sukcesy młodych aktorów np. II m-ce   w IX Szkolnym Przeglądzie małych Form Scenicznych Miasta Olsztyn , I m-ce w III Światowych Dniach Bajki
otrzymaliśmy tytuł "Szkoły na szóstkę" w konkursie organizowanym przez Gazetę Olsztyńską
SP nr 15 im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie zdobyła tytuł "Szkoła Miesiąca" w Konkursie na Szkolną Witrynę, w kategorii szkół podstawowych, w styczniu 2010
 Udział   w Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę w Polsce – odkryj Polskę na nowo – organizator SZS Zarząd Główny i portal www.re.pl - III 2010 - 9 pozycja w Polsce
Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Szkoła dla Ekorozwoju - IX 2009 – VI 2010 - Zdobycie ogólnopolskiego certyfikatu I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz przystąpienie do realizacji zadań o zdobycie certyfikatu II stopnia Zielona flaga”
w czerwcu 2010 odbyło się uroczyste otwarcie lapidarium – czyli miejsca nauki rozpoznawania skał. Uroczystego otwarcia dokonały pani Alicja Szarzyńska konsultant z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, dyrektor szkoły Barbara Bogacz oraz koordynator Bogumiła Kosiewska
Realizacja międzynarodowego projektu Comenius: Mamy prawo do nauki i rozwijania własnych zainteresowań - IX 2009 -   2011 –
*przyjęcie reprezentantów ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Rumunii i Turcji,
*odbyły się spotkania integracyjne delegacji zagranicznych, społeczności szkolnej i władz miasta,
* na czas pobytu w Polsce uczniowie naszej szkoły gościli w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich,
*przeprowadzono warsztaty kulinarne – tradycyjne potrawy polskie – wspólne lepienie pierogów,
* opracowano mini książeczkę kulinarną z tradycyjnymi potrawami państw partnerskich w języku polskim i angielskim,
* sporządzono materiały rejestrujące każdy dzień pobytu zagranicznych partnerów w Polsce,
* opracowano harmonogram przyszłych spotkań i zadań do realizacji,
*promocja szkoły i polskiej kultury wśród państw partnerskich w czasie pobytu reprezentacji placówki w Hiszpanii
 
Realizacja międzynarodowego projektu e - Twinning pt. " Our legends" oraz " Tree Diary" - IX 2009 - VI 2010
* wykorzystywanie w praktyce umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
* nawiązanie kontaktów z europejskimi szkołami,
* redagowanie internetowej gazetki „Our Word” na portalu e-magazine
SP nr 15 im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie po raz drugi zdobyła tytuł "Szkoła Miesiąca" w Konkursie na Szkolną Witrynę, w kategorii szkół podstawowych, w grudniu 2010
Zagraliśmy 9 stycznia 2011 r.
dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Jesteśmy dumni z naszych wolontariuszy i możemy pochwalić się całemu światu, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 uzbierali prawie 12 tysięcy złotych !
Ogółem przekazaliśmy 13 227,07 zł.
W Olsztynie graliśmy najdłużej i uzbieraliśmy najwięcej !
W I Środowiskowym Dyktandzie Ortograficznym tytuł Mistrz Ortografii 2011 zdobyła pani Joanna Żylińska - nauczyciel historii.
Uzyskaliśmy tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2010/11 Rokiem Odkrywania Talentów, uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności uczniów za niezwykle ważne i dotychczas niedoceniane zadanie systemu edukacji.
W XI Szkolnym Przeglądzie Małych Form Scenicznych Miasta Olsztyn - I miejce SP15 - Przegląd został zorganizowany przez Gimnazjum nr 5 oraz wydział edukacji Urzędu Miasta Olsztyn, we współpracy z Olsztyńskim Teatrem Lalek. Honorowy Patronat nad impreza sprawował prezydent Olsztyna.
Informacje o sukcesach wysłane do Wydziału Edukacji w roku szkolnym 2010/11  zobacz   zobacz   zobacz   zobacz   zobacz   zobacz
Uzyskaliśmy Międzynarodowy Certifikat Zielonej Flagi -
Z ogromną radością zawiadamiamy, że w dniu 22 września 2011r.
w Krakowie odbyła się uroczysta  X Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju, podczas której zostały wręczone międzynarodowe certyfikaty Zielonej Flagi. Wśród grona 124 szkół wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazła się nasza szkoła. więcej...
29 listopada 2012 r. z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy Certyfikat Szkoly Promujacej Zdrowie
   
W Konkursie Z@kładka   2012/2013 zdobyliśmy pierwsze miejsce
   
Dnia 11 marca 2014 odbyła się uroczysta Regionalna Gala Konkursu zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, na którą zaproszono zwycięzców: uczniów, rodziców i dyrektorów szkół.

Nasza szkoła w kategorii Rada Rodziców szkoły „Sześciolatek w przyjaznej szkole” zajęła I miejsce. Radę Rodziców podczas uroczystości reprezentowały Panie: Beata Kryszak i Joanna Gawlińska z dyrektorem szkoły Panią Barbarą Bogacz.

   
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w roku 2015.

Tytuł: Żyj z pasją -  poszukuj, poznaj, podążaj
Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 96.0 pkt. na 100 punktów możliwych.

   
15 grudnia 2015 otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi za rok szkolny 2014/2015 na 3 lata
   
W dniu 23 listopada 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się w uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym  szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce.
Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczył szkołom Pan Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotychczas wyróżnieniem tym mogą poszczycić się 175 szkół w Polsce. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Certyfikat szkoła otrzymuje na 5lat...więcej...
   
16 listopada 2017 r. nasze działania przez prawie 4 lata (najpierw w programie CRS1, potem w CRS2) doskonalące nauczanie w oparciu o strategie oceniania kształtującego zostały uwieńczone otrzymaniem Tytułu Szkoły Uczącej Się.
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie otrzymała certyfikat jakości uczenia się i nauczania - Tytuł Szkoły Uczącej Się.
   
 
 
 
STRONA GŁÓWNA