STOWARZYSZENIE

Home ZARZĄD CELE DZIAŁANIA

Home ZARZĄD CELE DZIAŁANIA

                                       

POWSTAŁO W LIPCU 2007 Z INICJATYWY GRUPY RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIE OPIERA NA PRACY SPOŁECZNEJ CZŁONKÓW I DZIAŁACZY, POMOCY MATERIALNEJ, ORGANIZACYJNEJ RODZICÓW, UCZNIÓW, DZIAŁACZY.

 Przekaż podatku !

strona główna