mgr Elżbieta Joanna Trojga

Godziny pracy:

Poniedziałek   10:00 – 15:30

Wtorek 7:30-9:30 12:45 – 13:45

Środa   7:30 – 14:30

Czwartek   9:30 – 13:30

   Piątek 7:30-8:00  8:45 – 11:45

 

 
Szanowni Rodzice

Zaburzenia mowy występują u 20-40% dzieci w wieku 6-9 lat. Do najczęstszych należą:
- parasygmatyzm-zastępowanie głosek sz-ż-cz-dż głoskami s-z-c-dz lub ś-ż-ć-dź
- sygmatyzm-nieprawidłowa wymowa głosek s-z-c-dz , sz-ż-cz-dż, ś-ź-ć-dź
- pararotacyzm-zastępowanie głoski r innymi głoskami, najczęściej l, j
- bezdźwięczność-brak realizacji głosek dźwięcznych, zastępowanie ich odpowiednikami bezdźwięcznymi
- nosowanie-głoski nosowe: m, mi, n, ni, ą, ę-wymawiane są jak głoski ustne i odwrotnie- ustne z poszumem nosowym
- jąkanie


Dla wielu dzieci rozpoczynających naukę szkolną zaburzenia mowy stanowią poważną przeszkodę, min. w funkcjonowaniu w roli ucznia i kolegi.
Jeśli Państwa dziecko mówi niepoprawnie, to nie jest to tylko problem mówienia, ale również może być jedną z przyczyn wielu niepowodzeń szkolnych (np. trudności w czytaniu, w pisaniu, w nauce). Dzieci z wadami wymowy są często odsuwane przez rówieśników, stają się nieśmiałe, małomówne, rozwija się w nich poczucie małej wartości. Ta trudna sytuacja nie sprzyja dalszemu rozwojowi. Uczniowie z wadą artykulacyjną powinni być jak najwcześniej zdiagnozowani. przez logopedę i objęci terapią logopedyczną. Państwa dziecko znalazło się w grupie dzieci zakwalifikowanych i objętych taką terapią. Terapia ma na celu usunięcie wadliwie artykułowanych głosek i wytworzenie w ich miejsce nowych, prawidłowo brzmiących, a następnie utrwalenie i automatyzację ruchów narządów mowy podczas artykulacji nowo nauczonych głosek. Duże grono dzieci trafia do specjalistów zbyt późno-często wtedy, gdy postawa artykulacyjna jest już u dziecka zmechanizowana i utrwalona. Potrzeba wtedy wiele czasu i wysiłku, aby zmienić ten nawyk. Praca logopedy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie przyłączą się do niej rodzice. To, czego dziecko nauczy się w gabinecie logopedycznym, musi być wielokrotnie powtarzane również poza miejscem terapii. Często nawet jeśli uda się logopedzie uzyskać u dziecka prawidłową artykulację zaburzonej głoski, to utrwalanie jej i automatyzacja nie mogą obejść się bez udziału rodziców. Kontynuowanie korekcji zaburzeń artykulacyjnych poza gabinetem logopedycznym stawia przed Rodzicami wymóg pełnego rozumienia zjawiska, które, współpracując z logopedą, powinni świadomie i skutecznie zwalczać. Spróbujmy pomóc dziecku w prawidłowym kształtowaniu jego mowy, gdyż jest to ważny element w rozwoju jego osobowości. Sterując mądrze wychowaniem i kształtowaniem dziecka, oceniając jego możliwości psychofizyczne starajmy się nie przeoczyć trudności i zaburzeń w rozwoju mowy. Zarówno nadopiekuńczość, jak i odwrotnie, brak akceptacji dziecka, gdy nie spełnia ono oczekiwań, a także oczekiwania zbyt wygórowane ze strony rodziców przy braku możliwości sprostania tym wymaganiom ze strony dziecka mogą spowodować takie reakcje jak: milczenie, zaburzenia mowy typu jąkanie lub zachowania agresywne spowodowane poczuciem niedowartościowania i chęcią zwrócenia na siebie uwagi. Zważywszy powyższe fakty, nie wolno lekceważyć tak ważnej życiowej funkcji, jaką jest mowa umożliwiająca satysfakcjonujące kontakty dziecka z otoczeniem. Prawidłowy kontakt słowny z otoczeniem może być powodem radości i powodzenia w życiu dziecka.

Zapraszam Państwa na zajęcia logopedyczne, w czasie których moglibyście Państwo dowiedzieć się na czym polega terapia logopedyczna, na jakim etapie terapii jest Wasze dziecko, w jaki sposób mogłoby kontynuować ćwiczenia w domu-lepsze i szybsze efekty terapii osiąga się wtedy, gdy ćwiczenia domowe są prowadzone systematycznie, codziennie przez około 10-15 minut, aniżeli raz czy dwa razy w miesiącu po godzinie.


Logopeda Elżbieta Joanna Trojga

 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

Dlaczego moje dziecko źle mówi?

 

 

strona główna