mgr ZOFIA BARBARA BOGACZ

 

WTOREK   12.00 - 13.30

ŚRODA  13.00 - 15.00

 

 

     
  Nad wizerunkiem szkoły czuwa Pani Dyrektor mgr Zofia Barbara Bogacz, która w swojej pracy:
- Dba o poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły;
- Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
- Organizuje konferencje szkoleniowe i zachęca nauczycieli do różnych form doskonalenia;
- Mobilizuje społeczność szkolna do efektywnej pracy;
- Podejmuje działania wpływające na wzrost wyników nauczania;
- Dyscyplinuje pracowników;
- Organizuje i monitoruje system zajęć pozalekcyjnych, wspiera nauczycieli w ich prowadzeniu;
- Wyposaża placówkę w pomoce naukowe;
- Motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji;
- Wykorzystuje uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli;
- Pozyskuje sponsorów;
- Ściśle współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi;
- Docenia wszelkie osiągnięcia uczniów i nauczycieli, popularyzuje je w lokalnych mediach i Internecie;
- Modernizuje, udoskonala budynek szkolny, tworząc miejsca przyjazne nauce i pracy.

 

 

 

strona główna