mgr DOROTA ROMANOWSKA

 

 

 

PONIEDZIAŁEK  11.00 - 12.30

CZWARTEK 11.00 - 12.30

 

     
  Pani wicedyrektor mgr Dorota Romanowska:
- Współpracuje z Radą Rodziców i pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych i opiekuńczych.
- Kieruje pracą zespołu wychowawczego.
- Organizuje uroczystości szkolne i kontroluje ich przebieg.
- Nadzoruje prawidłową organizację wycieczek dydaktycznych i klasowych, biwaków i imprez klasowych.
- Opracowuje tygodniowy plan zajęć dydaktycznych.
- Dba o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
- Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia.
- Czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych nauczycieli i uczniów.
- Organizuje pracę szkoły podczas nieobecności nauczycieli.
- Prowadzi dokumentację zastępstw (godzin nadliczbowych), monitoruje ich prawidłową realizację.
- Organizuje całokształt pracy wychowawców klas.
- Inspiruje do poszukiwania nowatorskich oraz skutecznych rozwiązań wychowawczych.

 

 


strona główna