PROJEKTY  EDUKACYJNE


Home RÓWNY START MYŚLĘ CZUJĘ... COMENIUS

            

 

   Home RÓWNY START MYŚLĘ CZUJĘ... COMENIUS

                       

 

 

 

bullet
 

                

            

Tytuł: Żyj z pasją -  poszukuj, poznaj, podążaj

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w roku 2015.
Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 96.0 pkt. na 100 punktów możliwych.

(Gratulacje dla autorek Ewa Kopacka, Ewa Strzyżewska, Agnieszka Reut)

http://linoit.com/users/popik/canvases/erasmus

 

„Książki naszych marzeń”
Rządowy program realizowany
w Szkole Podstawowej nr 15


 

https://linoit.com/users/popik/canvases/biblioteka_program

 

W dniach 24-29 listopada 2014 r. nauczycielki z 4 olsztyńskich szkół podstawowych (SP 2, SP 3, SP 10 i SP 15) uczestnicząc w projekcie  "Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej –rozwiązania skandynawskie", odwiedziły norweską szkołę Třmmerĺs Skole w Svelvik. Naszą szkołę reprezentowały panie: Ewa Kopacka i Małgorzata Sternicka.

więcej...

 

Bierzemy udział w Projekcie Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

Polski Związek Piłki Siatkowej poprzez projekt Siatkarskich Ośrodków Szkolnych rozszerza zakres opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad dziećmi i młodzieżą i tworzy system współpracy ze szkołami podstawowymi. Każda szkoła S.O.S. w roku szkolnym 2014/2015 powoła Akademię S.O.S. z udziałem szkół niższego szczebla tworząc system   szkolenia w mini siatkówce i tym samym przygotowując młodzież do szkolenia na poziomie gimnazjalnych szkół S.O.S.

Naszym celem są wspólne działania prowadzone w ramach programu szkolenia dzieci i młodzieży w minisiatkówce i siatkówce, a ich efektem ma być zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży poprzez uczestnictwo w zajęciach z siatkówki.

Zadanie to realizować będziemy w oparciu o najnowszą wiedzę, teorię i praktykę zgodnie z projektem szkolenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

więcej...

Ocenianie kształtujące w Szkole Uczącej Się to kompleksowy program Całościowego Rozwoju Szkoły (poziom podstawowy), którego celem jest podniesienie efektywności nauczania i uczenia się przez wykorzystanie oceniania kształtującego.

Zastosowanie metod OK pozwala nauczycielowi modyfikować dalsze nauczanie i przekazywać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć.

Wejście do programu to pierwszy krok na drodze do uzyskania przez szkołę  Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania z wykorzystaniem OK.

Jak pracuje nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące?
Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia, ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co przy ocenie będzie brał pod uwagę, rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej, buduje atmosferę uczenia się, pracując i z uczniami i z rodzicami, potrafi formułować pytania kluczowe, potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję, stosuje efektywną informację zwrotną, wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

W SP 15 każdy nauczyciel dysponuje Metodnikiem OK-eja

więcej

 

 

Projekt systemowy  realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia,

Poddziałanie 3.3.1. :

Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

Tytuł:

Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej – rozwiązania skandynawskie.

Nr umowy: 2013-3-PL1-ESF03-47819

Czas realizacji: 1 marca 2014r. – 27 lutego 2015r.

Inststucja wnioskująca:

EC EURO CONSULTING SPÓŁKA Z O. O.

ul. Wyszyńskiego 1/201

10-457Olsztyn

tel. 89 521 00 15

tel./fax 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl

Krótki opis projektu:

Projekt „Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej – rozwiązania skandynawskie” zakłada zagraniczną mobilność kadry edukacyjnej szkół.

Uczestniczą w nim cztery olsztyńskie szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10

i Szkoła Podstawowa nr 15.

Partnerami w projekcie będą szkoła podstawowa Tommeras Skole z miejscowości Svelvik w Norwegii i szkoła podstawowa Bogense Skole z Danii.

W szkoleniu planowany jest udział 16 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z olsztyńskich szkół. Nauczyciele po odbyciu przygotowania językowego i kulturowego wezmą udział w dwóch wizytach w instytucjach partnerskich.

Podczas tych wizyt poznają strukturę, organizację pracy, a przede wszystkim warsztat nauczycieli szkół skandynawskich w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem i zastosowania ICT.

Partnerzy goszczący nauczycieli zaprezentują i podzielą się przykładami dobrej praktyki w zakresie diagnozy indywidualnych potrzeb uczniów, strategii oraz form i metod pracy.

Projekt zaangażuje też nauczycieli do dzielenia sie swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem posłuży wdrożeniu nowatorskich metod pracy w klasie szkolnej.

Wizyty kadry edukacyjnej olsztyńskich szkół zaowocują podniesieniem kompetencji językowych, nawiązaniem współpracy lokalnej i ponadnarodowej między uczestnikami projektu, wdrożeniem nowatorskich metod i form pracy, przykładów dobrej praktyki, dzieleniem się zdobytą wiedzą ze środowiskiem edukacyjnym, a także rezultatami w postaci prezentacji, scenariuszy lekcji, lekcjami otwartymi, upowszechnianiem wiedzy na temat projektu i jego efektów w środowisku lokalnym.

Zobacz:

* Harmonogram szczegółowy pdf

* Regulamin rekrutacji pdf

 

          Projekty                Innowacje          

                

 

bullet

         

 

        Projekty                Innowacje          

                

 

 

 

 

bullet

         

bullet

bullet
Realizowane projekty, innowacje
w roku szkolnym 2011/2012
bullet

bullet

bullet

bullet

bullet

Uczestniczymy w Projekcie Edukacyjnym

"Matematyka Innego Wymiaru"

Celem głównym Projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.
więcej...

bullet

2010/2011

bullet

Innowacja pedagogiczna w zakresie wychowania fizycznego w klasie trzeciej w języku angielskim.

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego oraz przyroda, matematyka i muzyka w języku angielskim.

bullet

bullet

Szkoła Promująca Zdrowie

bullet

bullet

 

bullet

E-Twinning project

2009/2010

bullet

  Projekt e-twinning  

bullet

pod tytułem „Children telling stories”.

bullet

 

bullet

2008/2009

bullet

Uczestniczymy 

bullet

w PROJEKCIE  EDUKACYJNYM

bullet

" LEPSZA  SZKOŁA "

bullet

bullet

Uczestniczymy 

bullet

w PROJEKCIE

bullet

 
bullet

 

bullet

Program Szkoły dla Ekorozwoju

 

 
Z ogromną radością zawiadamiamy, że
w dniu 22 września 2011r. w Krakowie odbyła się uroczysta  X Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju, podczas której zostały wręczone międzynarodowe certyfikaty Zielonej Flagi. Wśród grona 124 szkół wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazła się nasza szkoła.

 

 

Uczestniczyliśmy w programie Szkoła dla Ekorozwoju. Jest to międzynarodowy program, który w Polsce już istnieje od 10 lat. Jednym z podstawowych celów tego programu jest upowszechnianie wiedzy o działaniach ekologicznych i podnoszenie świadomości w społeczności szkolnej i lokalnej. W roku szkolnym 2009/10 nasza szkoła otrzymała certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

zobacz

bullet

bullet

Udział :

- w wojewódzkim konkursie “ Nasza Przygoda z Robaczkiem Podglądaczkiem” organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji ekologicznej przy

WMODN w Olsztynie w ramach ogólnopolskiego projektu “ Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas.”

- w wojewódzkim konkursie “ Detektywi Środowiska w mojej szkole”  

bullet

bullet

bullet

     Program edukacji regionalnej, kierowany do uczniów klas I- III “Warmia- nasze dziedzictwo kulturowe” w ramach Ogólnopolskiego konkursu “ W Polsce bije serce świata” organizowanego przez MEN we współpracy z kuratoriami oświaty.

bullet

bullet

 
bullet

Przystąpiliśmy do programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko- Mazurskim” pilotowanym przez

p. B. Bublewicz

bullet

bullet

bullet

„O Warmio moja miła…”  

Program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku młodszoszkolnym

Projekt oparty o Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 r.

  „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

bullet

 
 
 
     

strona główna