COMENIUS

Home RÓWNY START MYŚLĘ CZUJĘ... COMENIUS


Home

            

 

   Home

                       

 

 

 

bullet

                                                     

bullet

bullet

bullet

bullet
 
Projekt pt. "Dobrze jest być dzieckiem, bo każdy wiek ma swoje prawa" dotyczy realizacji  praw dzieci. Poprzez wspólne działania szkoły tureckiej i polskiej uczniowie przekonają się, że wszystkie dzieci, bez względu na to gdzie mieszkają, jakim mówią językiem, jak różnią się ich kultury, mają takie same prawa.
W dwuletnim projekcie prowadzone będą zajęcia dotyczące praw dziecka. Odbywać się one będą nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również poprzez udział w warsztatach pozalekcyjnych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie, na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, wspólnie wypracują katalog praw w zrozumiałym dla nich języku (np. Prawo do stokrotki jako prawo do życia bez przemocy). Następnie zinterpretują je poprzez różnego rodzaju konkursy, przedsięwzięcia, projekty, plenery malarskie, happeningi, dramę.

 

bullet

Szkolny Projekt na lata 2009/2011

 

bullet

" MAMY  PRAWO  DO  NAUKI  I  ROZWIJANIA  ZAINTERESOWAŃ "

 zobacz

     
 

W dniach 12 - 18 października 2009 gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli COMENIUSA

z Hiszpanii, Turcji i Rumunii.

bullet

powitanie - zobacz

bullet

 

bullet

Punktualnie o 9 – tej nasi partnerzy z projektu Sokrates Comenius przyjechali z hotelu do szkoły. Powitaliśmy ich w pokoju nauczycielskim. Po krótkim przedstawieniu się nauczycieli biorących udział w projekcie, goście w towarzystwie pani dyrektor zwiedzili szkołę. Kolejny punkt programu wizyty-to udział w lekcjach języka angielskiego, plastyki i wychowania fizycznego.

bullet

więcej...

W Dzień Edukacji Narodowej

ostatnie dni pobytu - zobacz

 WIZYTA  W  HISZPANII

Z wizytą w Turcji

   flash   zdjęcia

Olsztyn 2011    Maths in English

Partnerzy Projektu Comenius "Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań" we Włoszech

zobacz

Maths in English

 
     

bullet

TYP PROJEKTU:

bullet

WIELOSTRONNY PARTNERSKI  PROJEKT

bullet

TYTUŁ  PROJEKTU:

bullet

"WE  FEEL  GOOD  TOGETHER - WE WORK, PLAY AND RELAX"

bullet

SOCRATES COMENIUS -

 

 Realizowaliśmy projekt w ramach Akcji 1. Tytuł naszego projektu brzmiał „Dzieci chcą i zasługują na lepszy świat”. Wraz z partnerami z Finlandii, Grecji, Włoch i Bułgarii przez cały rok pracowaliśmy nad prawami dzieci.
 

bullet

SOCRATES COMENIUS -

"SZTUKA BEZ GRANIC"

 

   Projekt „Sztuka bez granic” podzielony był na trzy części zawierające różne obszary tematyczne: literaturę, tańce narodowe i sztukę. Celem projektu było kształtowanie świadomości nauczycieli i uczniów o istnieniu różnorodności europejskich kultur; promowanie współpracy między szkołami; rozwijanie artystycznej twórczości dzieci. W ramach prac nad projektem dzieci: wykonały albumy o życiu i twórczości wybranego malarza oraz autora literatury dziecięcej, nagrały kasetę przedstawiającą taniec narodowy, zorganizowały wystawę prac malarskich. Dzięki zaangażowaniu w różnorodne działania zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice zdobyli nowe umiejętności przydatne w życiu społecznym takie jak: umiejętność komunikowania się, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów.