http://sp15.olsztyn.pl/myweb66/b.gif

                                                                                                               

 

    Z  PRZESZŁOŚCI  SZKOŁY

" Szkoła  Podstawowa, która  w  przyszłości  otrzymała  Nr 15, została  zlokalizowana  na  terenie  niezabudowanym. W  najbliższej  okolicy  znajdowały  się  tylko; istniejący  do  dziś  hotel  robotniczy  OPBM  przy ul. Dworcowej  i  nieistniejąca  już  zabudowa  barakowa  hotelu  OPBM  z  dwoma  przedszkolami. W  najbliższym  otoczeniu  przyszłej  szkoły  znajdowały  się ; obecnie  istniejący  Warsztat  Mechaniczny  Przemysłu  Terenowego  przy  ul. Kętrzyńskiego  i  zabudowania  gospodarcze  dwurodzinnego  domu. Dom ten już  dziś  nie  istnieje - służył  w  okresie  budowy  szkoły  za  pomieszczenie  i  zaplecze  budowlanym. W  pobliżu  placu  budowy  szkoły  rozbudowano  intensywnie  dzielnicę  składowo-handlową pomiędzy  ul. Lubelską  i  Towarową. Od  strony  wschodniej  rozciągały  się  miejskie  ogrody, natomiast  od  południa  istniało  duże  zagłębienie  terenowe. W  miejscu, na  którym  znajduje się  szkoła,  było duże  wzniesienie. Masy  ziemi  podczas  niwelacji  posłużyły  do  wyrównania  terenu  oraz  do  częściowego  zasypania  zagłębienia  terenowego. Budowę  szkoły  rozpoczęto  w  sierpniu  1959 r. Inwestorem  szkoły  było  Kuratorium  Okręgu  Szkolnego  w  Olsztynie  zaś  wykonawcą  Olsztyńskie  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Przemysłowego. Kierownictwo  budowy  sprawował inż. Stanisław  Giedryś, technikiem była Stanisława  Macutkiewicz, majstrem  zaś  Brunon  Teschner. Szkoła  budowana  była  w  niecodziennych  warunkach. Był to  pierwszy  w  Olsztynie  budynek  wzniesiony  metodą  przemysłową  z  elementów  prefabrykowanych. Nastręczało  to  wiele  dodatkowych  kłopotów, trzeba  było  przeszkolić  pracowników w "nowym" zawodzie  montażystów, sprowadzić  po  raz  pierwszy  na  teren  budowy  do  Olsztyna  dźwig wieżowy do  rozładowywania  dużych  elementów  prefabrykowanych  oraz  do  montażu. Należy  przy  tym  podkreślić  bardzo  duży  trud  całej  załogi  w  pokonywaniu  trudności  jakie  wynikały  z  realizacji  obiektu  nową  nieznaną  dotychczas  w  Olsztynie  metodą  przemysłową." - z Monografii   Szkoły  opracowanej przez Panią  Halinę  Wawrzyniak.

Kierownictwo budowy:

- Stanisław Giedryś - kierownik budowy

- Stanisława Macutkiewicz - technik budowy, z-ca kierownika budowy

- Brunon Teschner - majster budowy

- Kazimierz Wierzchowski - magazynier budowy

Na szczególne wspomnienie zasługują dwie brygady znakomitych rzemieślników:

- brygada cieśli - stolarzy pod nadzorem p. Petrykowskiego

- brygada murarzy, monterów, tynkarzy pod nadzorem p. Bartnika

Biuro budowy, zwane przez pracowników - "domek na kurzej łapce"

   ROK  1960 - SZKOŁA  ROZPOCZYNA  SWOJĄ  DZIAŁALNOŚĆ. KIEROWNIKIEM  ZOSTAJE  PANI  ZOFIA  FUCHS, ZASTĘPCĄ  KIEROWNIKA - PANI  HALINA WAWRZYNIAK

" 1 września 1960 oddano  budynek  pod  jeszcze  jedną  szkołę  podstawową w Olsztynie. Nazywa się Szkoła Podstawowa Nr 15 przy  ul. Ketrzyńskiego. Budynek  jest  postawiony  z  prefabrykatów, jako  pierwszy  taki  w  województwie  olsztyńskim. Do  użytku  oddano  tylko  tę część  budynku, w  której  znajdują  się  sale  lekcyjne  i  gabinety, natomiast  sala  gimnastyczna, świetlica  i  biblioteka  będą wykończone do końca grudniaa. Nie uporządkowano też boiska  szkolnego  i  otoczenia  szkoły. Budynek  posiada  15  sal  lekcyjnych, 3 gabinety. Na  każdej kondygnacji piękna rekreacja. Podłogi  wyłożono parkietem. Powierzchnia  zabudowy  1195 m2, powierzchnia  użytkowa  3476 m2. Powierzchnia  użytkowa  na  1  ucznia  5,8 m2. Kubatura  całkowita  14169 m3. Orientacyjny  koszt  budynku  6517740 / z 1957 r. /..." - czytamy  w  Kronice  Szkolnej.

 NAUKĘ  ROZPOCZĘŁO  913  UCZNIÓW  W  22  ODDZIAŁACH.

CZERWIEC  1960 r.

 

10 01 1961 r. - KOMITET  RODZICIELSKI  PRZY  WSPÓŁUDZIALE  GRONA  NAUCZYCIELSKIEGO  PRZYGOTOWAŁ  CHOINKĘ

 

3 02 1961 r. - WIZYTACJA  INSPEKTORATU  OŚWIATY.  WIZYTOWALI  NASZĄ  SZKOŁĘ: INSPEKTOR  SZKOLNY  PAN  FRANCISZEK  CHUDY,  PODINSPEKTOR  PAN  GIERGIELEWICZ

 

GRONO  NAUCZYCIELSKIE - INSPEKTOR  SZKOLNY  OB. CHUDY, KIEROWNIK  SZKOŁY - FUCHS  ZOFIA

 

 

 

22  CZERWIEC - PIERWSI  ABSOLWENCI 

 

LISTA  ABSOLWENTÓW  W  KRONICE  SZKOLNEJ

 

 

PIERWSZA  KRONIKA  SZKOLNA

   1961/1962 - ODDANO  DO  UŻYTKU  SALĘ  GIMNASTYCZNĄ  ORAZ  BIBLIOTEKĘ, KTÓRA  POSIADA  2146 WOLUMINÓW

 

   1 XI 1961 - SZKOŁA  NASZA  ZBUDOWANA  Z  PREFABRYKATÓW DOSTARCZONYCH  Z FABRYKI  WROCŁAWSKIEJ, WYKONANYCH  NIESOLIDNIE ZACZYNA '"PĘKAĆ", ISTNIEJE  OBAWA, ŻE  MOŻE  RUNĄĆ. ZJECHAŁA SPECJALNA  KOMISJA  MINISTERSTWA  BUDOWNICTWA I ORZEKŁA, ŻE NALEŻY  PRZERWAĆ  NAUKĘ, A  BUDYNEK  WZMOCNIĆ. KLASY ROZPARCELOWANO  W  TRZECH   SZKOŁACH: NR 2, NR 3 I NR 9. NAUKA ODBYWAŁA  SIĘ  POPOŁUDNIAMI. TAK  MAMY  SIĘ  UCZYĆ  DO 31 I 1962 - czytamy w kronice szkolnej.
   31 I 1962 - KOMISJA  ZŁOŻONA  Z  PRZEDSTAWICIELI  OPBP, DBOR, OŚWIATY PRZEKAZAŁA  BUDYNEK  SZKOLNY  PO  REMONCIE. LEKCJE  ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 5 II 1962
   20 II 1962 - KIEROWNICTWO  SZKOŁY  PRZY  POMOCY  KOMITETU MIEJSKIEGO PZPR  ZORGANIZOWAŁO  ZEBRANIE  RODZICÓW - CZŁONKÓW PARTII. NA  ZEBRANIU  OBECNY  BYŁ  SEKRETARZ  PROPAGANDY  TOW. WOJENSKI  ORAZ  INSTRUKTOR  TOW. URBANOWA, KTÓRA  ZAGAIŁA ZEBRANIE  INFORMUJĄC  W  OPARCIU  O  UCHWAŁY VII PLENUM KC PZPR O ZADANIACH   SZKOLNICTWA. ZAPROPONOWANO M. IN. ABY  RODZICE POMOGLI  SZKOLE  W  ORGANIZOWANIU  HARCERSTWA.
   19 III 1962 - W SZKOLE NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ - 20 ROCZNICA POWSTANIA PPR. NA AKADEMII WYSTĄPIŁ TOW. FELIKS TOMCZAK, DZIAŁACZ PPR, UCZESTNIK RUCHU OPORU WE FRANCJI
   3 IX 1962 - FUNKCJĘ KIEROWNIKA SZKOŁY OBJĘŁA PANI HALINA WAWRZYNIAK, ZASTĘPCA - PANI SABINA GRYSZPAN.
   ROK 1962 - NIECODZIENNA IMPREZA ODBYŁA SIĘ NAD JEZIOREM DŁUGIM W OLSZTYNIE. MIMO DUŻEGO MROZU I PUSZYSTEGO ŚNIEGU HARCERZE WYSZLI W TEREN. 23 DRUŻYNA KOODUKACYJNA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 "SYRENEK" SKŁADA UROCZYSTE PRZYRZECZENIE HARCERSKIE. PADAJĄ SŁOWA PRZYSIĘGI PRZY AKOMPANIAMENCIE TRZASKU KAMERY FILMOWEJ PRZEDSTAWICIELA TELEWIZJI WARSZAWSKIEJ. UROCZYSTOŚĆ NABIERA SPECJALNEGO ZNACZENIA - "ZOBACZY NAS CAŁY KRAJ"

   IX  1963 - KIEROWNIKIEM  SZKOŁY   ZOSTAJE  PAN  TADEUSZ  DOMAŃSKI  ZASTĘPCA - PANI  HALINA  WAWRZYNIAK

 

   PODJĘTO  EKSPERYMENT  ORGANIZACJI  GABINETÓW  PRZEDMIOTOWYCH  I  KLASOPRACOWNI

 PRACOWNIA  FIZYCZNA

PRACOWNIA  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO  DZIEWCZĄT

   15 XI 1963 - PANI STEFANIA JACYK OBCHODZI 40 - LECIE PRACY NAUCZYCIELSKIEJ. JEJ WSPOMNIENIA BYŁY DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI PIĘKNĄ LEKCJĄ ŻYCIA 
   16  GRUDNIA  PO  TRZYLETNIEJ  OFIARNEJ  PRACY  DLA  SZKOŁY  OB JÓZEF  SZYRMER  USTĘPUJE  ZE  STANOWISKA  PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU  RODZICIELSKIEGO

PAN  JÓZEF  SZYRMER  SKŁADA  SPRAWOZDANIE  ZE  SWEJ  DZIAŁALNOŚCI  W  OBECNOŚCI  PRZEDSTAWICIELA  KM PZPR  J. URBANOWA, DELEGATA  WOJSKOWEGO, PRZYSZŁEGO  PRZEWODNICZĄCEGO  PANA  USIKA  ORAZ  KIEROWNIKA  SZKOŁY  PANA  TADEUSZA  DOMAŃSKIEGO

  1964 R. - X  ROCZNICA  ŚMIERCI  J.TUWIMA - ZGODNIE  Z  TRADYCJĄ  SZKOŁY  MŁODZIEŻ  UCZCIŁA  ROCZNICĘ  ŚMIERCI  JULIANA  TUWIMA  KONKURSEM  RECYTATORSKIM  JEGO  POEZJI. CHĘTNYCH  BYŁO  MNÓSTWO. - czytamy  w  Kronice  Szkolnej.

   23 VI 1964 - ZNANA OLSZTYŃSKA PLASTYCZKA ZOFIA HERMANOWICZ PRZEKAZAŁA UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 PIĘKNY PREZENT W POSTACI CYKLU GRAFIKI. PRACE GRAFICZNE POŚWIĘCONE SĄ ZABYTKOM HISTORYCZNYM WARMII I MAZUR
  WRZESIEŃ 1964 - KIEROWNIKIEM SZKOŁY  JEST PAN TADEUSZ DOMAŃSKI, ZASTEPCĄ - PANI HALINA WAWRZYNIAK
   5 X 1964 - "PIĘTNASTKA" ZDOBYŁA  PUCHAR  ZA  PIERWSZE  MIEJSCE  WE WSPÓŁZAWODNICTWIE  LEKKOATLETYCZNYM
   1 VI  1965 - WIELKI DZIEŃ "PIĘTNASTKI" - SZKOŁA  OTRZYMUJE  IMIĘ  WOJCIECHA  KĘTRZYŃSKIEGO  I  SZTANDAR. NA  SZTANDAR  ŚLUBOWALI UCZNIOWIE:"...PRZYRZEKAMY  UCZYĆ  SIĘ  PILNIE, OSIAGAJĄC  DOBRE WYNIKI  W  NAUCE, STRZEC  HONORU  SZKOŁY". PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM  J. MOLENDA  DOKONUJE  ODSŁONIĘCIA  POPIERSIA  WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO. "NIECH  POSTAĆ  WOJCIECHA  KĘTRZYŃSKIEGO  BĘDZIE DLA  WAS  WZOREM. MOŻEMY  UCZYĆ  SIĘ  OD  NIEGO  PATRIOTYZMU I UMIŁOWANIA  PRACY" - MÓWI J. MOLENDA. 

 

 

 

I  SEKRETARZ  KW PZPR  GRATULUJE  PANI  HALINIE  WAWRZYNIAK

 

UROCZYSTE  ODSŁONIĘCIE  POPIERSIA  WOJCIECHA  KETRZYŃSKIEGO

 

 
 

PIERWSZY  POCZET  SZTANDAROWY - DANUTA  DEMBSKA, JADWIGA  PACER, ANDRZEJ  JACZEWSKI

 

 

 

   ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  1964/1965

 

SZTANDAR  PRZEJMUJĄ: HALINA  OSTOJA, TADEUSZ  SAMSELSKI, JOLANTA  JARMOŁOWICZ

 

 

 

 

ABSOLWENCI - OSTATNI  ROCZNIK  KLAS  SIÓDMYCH

 
   1965/1966 - WRZESIEŃ - DYREKTOREM  SZKOŁY  ZOSTAJE  PANI  HALINA  WAWRZYNIAK
   SPOTKANIE  PRZY  OGNISKU  NA  POSESJI  SZKOŁY

 

 

   1  MAJ  1966 - " W  historycznym  pochodzie  pierwszomajowym  w  1966 r., w  roku, w  którym  cały  naród  obchodził  Tysiąclecie  Państwa  Polskiego, młodzież  szkół  podstawowych  miasta  Olsztyna  ilustrowała  tysiacletnią  historię  naszego  narodu. Nasza  młodzież  obrazować  miała  okres  II  wojny  światowej." - czytamy  w  Kronice  Szkolnej.

 

   1967 - " Jednym  z  poszukujących  nowych  rozwiązań  metodycznych  w  nauczaniu  jest  nauczyciel  fizyki  Czesław  Kacperek - pełniący  jednocześnie  funkcję  kierownika  ogniska  fizyki  przy  POM. Wykonał  on  w  1967 r. wraz  z  Kazimierzem  Jasińskim  nauczycielem  zajęć  technicznych  pomoc  naukową  z  fizyki  do  klasy  VIII, pod  nazwą  " generator  fal  radiowych  wysokiej  częstotliwości". Pomoc  ta  została  wysoko  oceniona  przez  władze  oświatowe  i  nauczycieli. Decyzją  władz  oświatowych  została  rozpowszechniona  we  wszystkich  szkołach  miasta  Olsztyna  i  powiatu oraz  we  wszystkich  powiatowych  Ośrodkach  Metodycznych  woj. olsztyńskiego. Za  wykonaną  pomoc  naukową  kol. Czesław  Kacperek  otrzymał  w  1968 r. II  Nagrodę  Wojewódzką  przyznaną  w  ramach  Rady  Postępu  Pedagogicznego". - czytamy  w  Monografii  Szkoły  Pani  Haliny  Wawrzyniak
   czerwiec  1967 - POŻEGNALNY  BAL

 

   1967/68  -  MŁODZIEŻ  CZYNNIE  UCZESTNICZY  W  OBCHODACH  ROKU  WOJCIECHA  KETRZYŃSKIEGO

 

 

" Podczas  wmurowania  tablicy  pamiątkowej  na  Wysokiej  Bramie, w  której  w 1863 r. więziono  emisariusza  Powstania Styczniowego  Wojciecha  Kętrzyńskiego - młodzież  Szkoły  Nr 15 była  obecna  na  uroczystości." - czytamy w Monografii  Szkoły.

   V 1968 - WŁĄCZAMY  SIĘ  W  ZBIÓRKĘ  PIENIĘDZY  NA  RZECZ  BUDOWY  POMNIKA  - SZPITALA  DLA  DZIECI  " CENTRUM  ZDROWIA  DZIECKA "

 

   SPOTKANIE  UCZNIÓW  KOŁA  POLONISTYCZNEGO  Z  POETKĄ  WARMIŃSKĄ  MARIĄ  ZIENTARĄ-MALEWSKĄ

 
   czerwiec  1968 - PO  RAZ  PIERWSZY  NASZE MURY  OPUSZCZAJĄ  ABSOLWENCI, KTÓRZY  PRZEZ  8  LAT  UCZĘSZCZALI  DO  SZKOŁY

 

   LUTY  1970 - POSIEDZENIE  RADY  PEDAGOGICZNEJ  Z  UDZIAŁEM  INSPEKTORA  SZKOLNEGO  mgr RYSZARDA  GIERGIELEWICZA

Z  KRONIKI  SZKOLNEJ

   MARZEC  1970 - SETNA  ROCZNICA  URODZIN  W.I.LENINA

Z  KRONIKI  SZKOLNEJ

   CZERWIEC  1970 - UROCZYSTE  OBCHODY  X - LECIA  ISTNIENIA  SZKOŁY

 

 

   1  MAJA  1972 R. - W  POCHODZIE  POCZET  SZTANDAROWY  I  PORTRET  PATRONA  SZKOŁY

 

   1972 - POŻEGNANIE  KLAS  ÓSMYCH

 

   1972/1973 - PIERWSZY  ROK  REALIZACJI  PROGRAMU  MINISTERSTWA  OŚWIATY  I  WYCHOWANIA  NA  LATA  1972 - 1975  WPROWADZAJĄCEGO  W  ŻYCIE  POSTANOWIENIE  UCHWAŁY  VI  ZJAZDU  PZPR  / dot. m.in. : pogłębiania  i  umacniania  pracy  wychowawczej  i  opieki  nad  dziećmi, wdrażania  uczniów  do  różnorodnych  form  samoobsługi  i  prac  społecznie  użytecznych  na rzecz  szkoły  i  środowiska  domowego. / 
   1  IX  1972 - PASOWANIE  NA  UCZNIÓW

 

   CZERWIEC  1973 - KLASA  ÓSMA

 

   1973/1974 - GRUDZIEŃ - CZYNNIE  UCZESTNICZYMY  W KAMPANII  WYBORCZEJ  DO  RAD  NARODOWYCH
   W  LATACH  1972-1974 PRĘŻNIE  DZIAŁA  SZCZEP  HARCERSKI  POD  KIERUNKIEM  H. MITUNIEWICZ

 

 

 

 

   CZERWIEC  1974 - 9 ROCZNICA  NADANIA SZKOLE  IMIENIA.  NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ  UROCZYSTOŚCI - PRAWYKONANIE  HYMNU  SZKOLNEGO  DO  SŁÓW  MARII  ZIENTARY - MALEWSKIEJ I  MUZYKI ZOFII  PAWLIK - DYR. SZKOŁY  MUZYCZNEJ

 

" Niezwykle  podniosły  charakter  miała  wczorajsza  uroczystość  związana  z  9  rocznicą  nadania  Szkole  Podstawowej  Nr 15 imienia  Wojciecha  Kętrzyńskiego. Najważniejszą  częścią  akademii  było  prawykonanie  hymnu  szkolnego  do  słów  Marii  Zientary-Malewskiej. Melodię  do  niego  skomponowała  mgr  Zofia  Pawlik  -  dyrektor  Szkoły  Muzycznej. Młodzież  powtórzyła  przyrzeczenie, które  złożyli  przed  9  laty  ich  koleżanki  i  koledzy...." - 4  czerwca  1974 roku - GAZETA  OLSZTYŃSKA

" Wypróbowany  Przyjaciel  naszej  szkoły, Pani  Maria  Zientara-Malewska  opowiada  młodzieży  o  swoim  życiu, recytuje  swą  poezję." - z  Kroniki Szkolnej

" Pani  Zofia  Pawlik, autorka  muzyki  do  hymnu  w  swym  wystąpieniu." - z  Kroniki  Szkolnej

HYMN  SZKOŁY

 

1975 - " W  lutym, tradycyjnie  Szczep  Harcerski  im. Mikołaja  Kopernika  organizuje  przyrzeczenie  harcerskie. Tym  razem  w  wyjątkowej  scenerii - bo na  dziedzińcu  Zamku  Olsztyńskiego." - czytamy  w  Kronice  Szkolnej

   maj - 1975 - CORAZ  LEPIEJ  UKŁADA  SIĘ  WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM  -  UCZNIOWIE  ORGANIZUJĄ  AKADEMIĘ  POŚWIĘCONĄ  XXX LECIU  WIELKIEGO  ZWYCIĘSTWA  NAD  HITLEROWSKIM  FASZYZMEM, NA  KTÓRĄ  ZAPROSZENI  SĄ  MIESZKAŃCY  OSIEDLA
   1975/1976 - DYREKTOREM  SZKOŁY  ZOSTAJE  PANI  MARIANNA LELIŃSKA, ZASTĘPCĄ - PANI  ŁUCJA  SAKOWICZ

" 20  sierpnia  1975 r. - to  początek  nowego  roku  szkolnego. W  szkole  zaszły  duże  zmiany. Zmieniło  się  kierownictwo  szkoły  oraz  część  grona  nauczycielskiego  rozpoczęła  pracę w  innych  szkołach. Pani Dyrektor  Halina  Wawrzyniak  na  własną  prośbę  zrezygnowała  z  tej  funkcji. Pani  Dyrektor  Daniela  Bierkowska  zmieniła  miejsce  zamieszkania, podjęła  pracę  w  Poradni  Zawodowo-Wychowawczej  w  Bydgoszczy. Z  zastępcy  dyrektora  zrezygnował  również  pan  Kzimierz  Jasiński." - czytamy  w  Kronice  Szkolnej.

   " 1  września  1975 r. uczniowie  klas  I  zostali  przyjęci  w  poczet  grona  tych, którzy  będą  się  czuli  odpowiedzialni  za  losy  własnej  szkoły. Piękna  pogoda  sprzyjała  pięknej  uroczystości." - z  Kroniki  Szkolnej

 

 

   " Szkoła  otrzymała  etat  nauczyciela  prowadzącego  Organizację  Harcerską  wśród  młodzieży. Funkcję  tę  przyjęła  koleżanka  Hanna  Mituniewicz. ...Otwarcie  Roku  Harcerskiego  było  starannie  przygotowane...Nie  zabrakło  Rady  Przyjaciół  Harcerstwa  składającej  się  z  rodziców." - czytamy  w  Kronice  Szkolnej

 

 

   WIELE  KLAS  WYPOSAŻA  SIĘ  W  NOWE  KRZESŁA, STOLOKI, REGAŁY, POMOCE  NAUKOWE. KOMPLETNIE  WYPOSAŻONO  W  SPRZĘT  GABINET  LEKARSKI, POKÓJ  NAUCZYCIELSKI  CO  STWARZA  LEPSZE  WARUNKI  DO  WYPOCZYNKU  I  PRACY  NAUCZYCIELI.

 

 

 

 

" Pracownie  wymagają  jeszcze  pełnego  wyposażenia. Nauczanie  nie  jest  jeszcze  w  pełni  nowoczesne." - czytamy  w  Kronice  Szkolnej

Z  KRONIKI  SZKOLNEJ

   15  01  1976 - OTWARCIE  IZBY  TRADYCJI
   MARZEC 1980 - SZKOŁA  ZOSTAJE  ODZNACZONA  ODZNAKĄ  HONOROWĄ  ZASŁUŻONYM  DLA  WARMII I  MAZUR
   7 X 1982 - Z  WIZYTĄ  DO  SZKOŁY  PRZYBYŁA  TV  " ZWIERZYNIEC " Z  MICHAŁEM  SUMIŃSKIM

 

- Z  KSIĘGI  PAMIĄTKOWEJ

   CZERWIEC  1985 - UROCZYSTE  OBCHODY  XXV - LECIA  SZKOŁY

 

POŻEGNANIE  KLAS  ÓSMYCH

 

   5  maja  1986 r. młodzież  naszej  szkoły  wystąpiła  z  programem  na  wojewódzkiej  uroczystości  z  okazji  41  rocznicy  wyzwolenia  obozów  koncentracyjnych. Wojewoda  Olsztyński, Sergiusz  Rubczewski, na  ręce  p. dyrektor  Marianny Lelińskiej  przekazał  wyrazy  najwyższego  uznania  dla  kol. Marii  Surynowicz  i  Bogumiły  Szczerbicz  za  przygotowanie  pięknego  i  wzruszającego  montażu  słowno-muzycznego  opartego  na  twórczości  byłych  więźniów  obozów  koncentracyjnych. - z  Kroniki  Szkolnej

 

 

   MAJ  1986 - SP 15  JEST  GOSPODARZEM  IX  FORUM  OŚWIATOWEGO   NT.  "ROZWIJANIA  ZAINTERESOWAŃ  NA  JĘZYKU  POLSKIM  I  JĘZYKU  ROSYJSKIM" - WYSTĄPIENIE  PANI  MARII SURYNOWICZ
   1988/1989  WRZESIEŃ - PIERWSZY  WYJAZD  NASZYCH  UCZNIÓW  DO  KALININGRADU  W  RAMACH  WYMIANY  MŁODZIEŻOWEJ
   LISTOPAD - PRZYJMUJEMY  GOŚCI  Z  KALININGRADU
   POWOŁANO  FILIĘ  NASZEJ  SZKOŁY  W  SZKOLE  MUZYCZNEJ
   1990/1991 - DYREKTOREM  SZKOŁY  ZOSTAJE  HANNA  HIRSZ. ZASTĘPCY  DYREKTORA : MARIA  LEPIARCZYK  I  MARIA  SOROKA

   PAŹDZIERNIK - W  UCZNIOWSKIM  PLEBISCYCIE  " NAJLEPSZY  NAUCZYCIEL"  WYGRAŁA  GRAŻYNA  SOROKA
   1991/1992 - W  SZKOLE  POJAWIAJĄ  SIĘ  PIERWSZE  KOMPUTERY
   1992/1993 - DYREKTOREM  SZKOŁY   ZOSTAJE  MARIA  GRAŻYNA  SOROKA. ZASTĘPCY  DYREKTORA: ZOFIA  BARBARA  BOGACZ  I  ELŻBIETA  GRYSZKO

   WRZESIEŃ -  POWSTAJE  STATUT  SZKOŁY

RADA  PEDAGOGICZNA

 

   LIPIEC - POWSTAJE  UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY  " FINORA "
   1994/1995 - OBOWIĄZKI  DYREKTORA  PEŁNI  ZOFIA  BARBARA  BOGACZ
   PAŹDZIERNIK - ZAJĘCIOM  W  KLASACH  MUZYCZNYCH  PRZYGLĄDA  SIĘ  ANGELA  HORTON, WYKŁADOWCA  UNIWERSYTETU  EXTER  W  ANGLII, KTÓRA  WYSOKO  OCENIŁA  KLIMAT  PRACY  W  TYCH  ODDZIAŁACH  
   KWIECIEŃ - ROK JUBILEUSZOWY - XXXV-LECIA  ISTNIENIA  PLACÓWKI  I  XXX-LECIA  NADANIA  IMIENIA  WOJCIECHA  KETRZYŃSKIEGO
   OLSZTYŃSKIE  KRYTERIUM  ULICZNE  ZORGANIZOWANE PRZEZ  UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY  "FINORA-ROYAL" DZIAŁAJĄCY PRZY SP 15

   1996/1997 - POŁOWINKI  KLAS V NA  STAŁE  WPISAŁY  SIĘ  W  KALENDARZ  IMPREZ  SZKOLNYCH

   STYCZEŃ - ODBYWA  SIĘ  PIERWSZE  SPOTKANIE  KLUBU  EUROPEJSKIEGO
   CZERWIEC - PO  RAZ  PIERWSZY  PRZYZNAJEMY  TYTUŁ  " OSOBOWOŚĆ  ROKU  SZKOLNEGO "  -  OTRZYMUJE  GO  UCZENNICA  MARTA  DRAMOWICZ
   CZERWIEC  1998 - FUNDACJA  " INNOWACJA " Z  WARSZAWY  PRZYZNAJE  A. SPIKERT  TYTUŁ " NAUCZYCIELA  ROKU  1997  W  DZIEDZINIE  NAUK  HUMANISTYCZNYCH. INNOWACJĘ  NAGRODZONO  FIATEM  126p.
   1998/1999 - ZORGANIZOWANO  ŚWIĘTO  PATRONA  SZKOŁY  Z  UDZIAŁEM  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  Z  PASYMIA  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2 ZE  SZCZYTNA, KTÓRYCH  PATRONEM  JEST  RÓWNIEŻ  W. KĘTRZYŃSKI
   SPOTKANIE  KLUBU  EUROPEJSKIEGO  POŚWIĘCONE  WĘGROM

   CZERWIEC  1999 - TYTUŁ  " OSOBOWOŚĆ  ROKU  SZKOLNEGO "  OTRZYMUJE  KINGA  MASZTALERZ
   1999/2000 - ROK  XL - LECIA  SZKOŁY
   WDRAŻAMY  REFORMĘ  OSWIATY
   LISTOPAD - A. SPIKERT  UCZESTNICZY  W  OGÓLNOPOLSKIEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ  " EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA  W  KONTEKŚCIE  REFORMY  SYSTEMU  SZKOLNEGO "ORGANIZOWANEJ  PRZEZ  ZESPÓŁ  EDUKACJI  ELEMENTARNEJ. JAKO  JEDYNA  PRZEDSTAWICIELKA  OLSZTYNA  PRZYGOTOWAŁA  WYSTĄPINIE  NT. " PRACA  NAD  ROZWOJEM  INTELIGENCJI  EMOCJONALNEJ  UCZNIÓW  KLAS  I-III "
   Z  INICJATYWY  H. PEJCHERTA  POWSTAJE  KATOLICKI  KLUB  SPORTOWY    " RODŁO "
   KWIECIEŃ -  OTWARCIE  ZIELONEJ  KLASY  NA  POSESJI  SZKOŁY

   MAJ - DYREKTOR  MARIA  GRAŻYNA  SOROKA  JEST  CZŁONKIEM - ZAŁOŻYCIELEM  STOWARZYSZENIA  NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  SZCZEGÓLNIE  UZDOLNIONEJ  W  OLSZTYNIE
   UROCZYSTE  OBCHODY  XL LECIA  I  XXXV  LECIA  NADANIA  IM. WOJCIECHA  KĘTRZYŃSKIEGO
   ZAPREZENTOWALIŚMY  SIĘ  W  RED. " SUPER  EXPRESU "  W  WARSZAWIE. PO  TRZECH  ETAPACH  ELIMINACJI  W  OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE  " SUPER  SZKOŁA  2000 "  ZNALEŹLIŚMY  SIĘ  W  ŚCISŁEJ  CZOŁÓWCE - WYGRALIŚMY  TELEWIZOR  I  VIDEO

   NASZE  MURY  OPUSZCZA  OSTATNI  W  HISTORII  SZKOŁY  ROCZNIK  KLAS  VIII. " OSOBOWOŚCIĄ  ROKU  SZKOLNEGO  1999/2000 " ZOSTAJE  A. WIELGAT
   2000/2001 - SIERPIEŃ - NASZA  SALA  INFORMATYCZNA  MA  JUŻ  15  STANOWISK  KOMPUTEROWYCH, POSIADAMY  BIBLIOTEKĘ  Z  CZYTELNIĄ  W  ODDZIELNYM  POMIESZCZENIU
   WRZESIEŃ - PRACUJEMY  W  CYKLU  6-LETNIM
   KWIECIEŃ - MAMY  NAUCZYCIELA  NA  6! - J. ŻYLIŃSKA  OSOBIŚCIE  ODEBRAŁA  NAGRODĘ  W  MEN
   MAJ - POWSTAJE  ZESPÓŁ  WSPARCIA  I  AKTYWIZACJI  RODZICÓW

 

 

RADA  PEDAGOGICZNA

   "SZKOŁ@  W  SIECI"  -  W  PRZEKAZANIU  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ  UCZESTNICZYŁ  PREZES  FIRMY  MICHELIN  PAN  BENOIT de la  BRETECHE  

   2003/04

   MUNDIAL  2004 - I MIEJSCE

   MAJ  2005 - 45 - LECIE  SZKOŁY  -  WIZYTA  SOCRATESA

 

 

 

   2007/2008 - NOWY  WIZERUNEK  SZKOŁY - DYREKTOREM  SZKOŁY  ZOSTAJE  PANI  ZOFIA  BARBARA  BOGACZ, ZASTĘPCĄ - PANI  DOROTA  ROMANOWSKA

   PO  WAKACYJNYM  REMONCIE

 

 

 

 

Szkolny Projekt na lata 2009/2011

 " MAMY  PRAWO  DO  NAUKI  I  ROZWIJANIA  ZAINTERESOWAŃ "

W dniach 12 - 18 października 2009 gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli COMENIUSA

z Hiszpanii, Turcji i Rumunii.

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Szkoła dla Ekorozwoju - IX 2009 – VI 2010 - Zdobycie ogólnopolskiego certyfikatu I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz przystąpienie do realizacji zadań o zdobycie certyfikatu II stopnia Zielona flaga”

"Z  TRADYCJĄ  W  PRZYSZŁOŚĆ" - takie hasło towarzyszyło 

Wyborze Rodziny

50-lecia 

http://www.sp15olsztyn.usr.pl/Kopia%20myweb12/wybor_rodziny_roku_2009_2010/slides/DSC01120.JPG

http://www.sp15olsztyn.usr.pl/Kopia%20myweb12/wybor_rodziny_roku_2009_2010/slides/DSC01119.JPG

W sumie należało uzyskać 

200 pkt

Nagroda główna - zaproszenie dla dwóch osób na bal z okazji 50-lecia szkoły

22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.  Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.  Dalsza część uroczystości odbywała się na terenie szkoły.

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

 

 

 

..."Nasza „15” nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ,którzy oddali Szkole Podstawowej nr 15 im. W. Kętrzyńskiego swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Osobiście, jestem dumna, że dane mi było przepracować ostanie 20 lat wśród ludzi twórczych, kreatywnych, poszukujących najlepszych rozwiązań w pracy z uczniami oraz otwartych i wrażliwych na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj – przyjazną, kolorową i nowoczesną, otwartą na nowe" - na zakończenie powiedziała Pani Dyrektor.

W obchodach jubileuszowych uczestniczyli zaproszeni goście, byli dyrektorzy, emerytowani nauczyciele i absolwenci.

 

 

Jubileusz uświetniły przemówienia dostojnych gości i prezentacje talentów: tanecznych, teatralnych, sportowych uczniów klas O - VI.

Wielu wzruszeń dostarczyły wszystkim uczestnikom Jubileuszu spotkania nauczycieli z absolwentami oraz koleżanek i kolegów z dawnych klas.

Kroniki klasowe i dawne zdjęcia przywołały wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły ale kojarzą się z tym co najlepsze, z młodością, szkołą i sportem.

Uroczyste obchody 50-lecia zakończyły się Balem Absolwenta, wspólną radosną zabawą wszystkich pracowników szkoły, absolwentów różnych roczników i rodziców.

Szampan, toasty, tańce, korowody i wspomnienia trwały nieomal do białego rana. Restauracja Wileńska  gościła tej nocy w swoich progach ludzi uśmiechniętych i szczęśliwych.

Obchody z okazji 50-ego Jubileuszu przeszły do historii szkoły.

 

Szkolne jubileusze kryją w sobie wielką siłę. Jest nią przywiązanie do szkoły, koleżanek, kolegów i nauczycieli. To jednocześnie znakomita okazja do "spotkań po latach"; okazja do refleksji i wspomnień; powrotu do atmosfery "dziecięcych, szkolnych lat".

22 maja 2010 roku w dniu obchodów Jubileuszu 50-lecia naszej szkoły odbył się Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Po latach w murach naszej szkoły spotkali się absolwenci różnych pokoleń.

Taki chlubny Jubileusz to niezwykłe przeżycie i bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich absolwentów, ale również dla obecnych uczniów oraz osób związanych z naszą szkołą, wszystkich uczestników majowego święta. Nie był to tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej aktualnie, że szkoła to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka. To ci najmłodsi muszą zrozumieć, że aktualnie to oni tworzą historię swojej szkoły; muszą czuć, że są z nią złączeni, za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej absolwenci.

Pamiętamy o tych, którzy tworzyli jej historię. Nie sposób wymienić ich wszystkich, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją wspierali, zwłaszcza w trudnych chwilach; którzy dokładali wszelkich starań, aby dzieci mogły się uczyć w nowoczesnej szkole.
 

     Wyrażamy gorące podziękowanie za udział w uroczystościach Jubileuszu 50-lecia SP 15.                                   

    Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego Grona Gości, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystości oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły. Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, którzy stanowią naszą dumę, dlatego raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Graliśmy 9 stycznia 2011 r. dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

  

Jesteśmy dumni z naszych wolontariuszy i możemy pochwalić się całemu światu, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 uzbierali prawie 12 tysięcy złotych !
Ogółem przekazaliśmy 13 227,07 zł.
W Olsztynie graliśmy najdłużej i uzbieraliśmy najwięcej !

 

Uroczystość odsłonięcia popiersia Wojciecha Kętrzyńskiego.

http://www.sp15olsztyn.usr.pl/Kopia%20myweb12/popiersie/DSC04331.JPG

http://www.sp15olsztyn.usr.pl/Kopia%20myweb12/popiersie/img-5164-324449.jpg

Popiersie zostało wykonane przez Vanessę Kurmin – utalentowaną studentkę I roku Sztuk Plastycznych UWM - wnuczkę p. Weroniki Kurmin – emerytowanej nauczycielki j. rosyjskiego naszej szkoły.

 

Uzyskaliśmy tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2010/11 Rokiem Odkrywania Talentów, uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności uczniów za niezwykle ważne i dotychczas niedoceniane zadanie systemu edukacji.

 

16 kwietnia 2011 odbyła się III edycja

MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  MATEMATYCZNEGO

"Maths in English"

Była to edycja wyjątkowa.

W konkursie uczestniczyły szkoły z Turcji i Rumunii w ramach realizacji Projektu Comenius

"Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań"

 http://sp15olsztyn.usr.pl/Kopia%20myweb12/maths_2011/album/slides/DSC04188.JPG

http://sp15olsztyn.usr.pl/Kopia%20myweb12/maths_2011/album/slides/DSC04187.JPG

 
Comenius w Turcji

 

22 września 2011r. w Krakowie odbyła się uroczysta  X Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju, podczas której zostały wręczone międzynarodowe certyfikaty Zielonej Flagi. Wśród grona 124 szkół wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazła się nasza szkoła. Działania proekologiczne prowadzone w naszej placówce już po raz drugi zostały docenione przez Kapitułę Programu.

W październiku uzyskaliśmy akt przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Zdrowie".

Graliśmy 8 stycznia 2012 r. na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

http://sp15olsztyn.usr.pl/szkola-promujaca-zdrowie/wosp/DSC06523.JPG

http://sp15olsztyn.usr.pl/szkola-promujaca-zdrowie/wosp/DSC06533.JPG

http://sp15olsztyn.usr.pl/szkola-promujaca-zdrowie/wosp/DSC06541.JPG

Podczas 20. Finału W O Ś P  zaproszeni goście: Joanna Jędrzejczyk - Mistrzyni Świata i Europy w muay thai i kickboxingu, grupa młodych ludzi, którzy trenują coraz bardziej popularną sztukę walki, jaka jest capoiera oraz członkowie Klubu Futbolu Amerykańskiego, to pokaz przykładu ludzi, którzy dzięki swoim pasjom i ciężkiej pracy osiągnęli zadowolenie i sukces, a także sposób na życie w harmonii.

http://sp15olsztyn.usr.pl/WOSP-sp15/zdjecia-wosp/DSC06595.JPG

http://sp15olsztyn.usr.pl/WOSP-sp15/zdjecia-wosp/DSC06604.JPG

http://sp15olsztyn.usr.pl/WOSP-sp15/zdjecia-wosp/DSC06618.JPG

8 stycznia 2012 r.

Organizujemy pierwszy w historii Olsztyna
Bieg "Policz się z cukrzycą"

W pierwszym Olsztyńskim Biegu "Policz się z cukrzycą " uczestniczyło 300 osób.

Konkurs Z@kładka  2011...Szkoła okiem ucznia...

Projekt pt. "Dobrze jest być dzieckiem, bo każdy wiek ma swoje prawa" dotyczy realizacji praw dzieci. Poprzez wspólne działania szkoły tureckiej i polskiej uczniowie przekonają się, że wszystkie dzieci, bez względu na to gdzie mieszkają, jakim mówią językiem, jak różnią się ich kultury, mają takie same prawa.
W dwuletnim projekcie prowadzone będą zajęcia dotyczące praw dziecka. Odbywać się one będą nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również poprzez udział w warsztatach pozalekcyjnych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie, na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, wspólnie wypracują katalog praw w zrozumiałym dla nich języku (np. Prawo do stokrotki jako prawo do życia bez przemocy). Następnie zinterpretują je poprzez różnego rodzaju konkursy, przedsięwzięcia, projekty, plenery malarskie, happeningi, dramę.

Comenius w Turcji

Festyn Rodzinny

Wrzesień 2012 - Impreza środowiskowa w miejskim lesie - podchody i happening podsumowujący całoroczną pracę nad projektem SzPZ.

"Odyseja Umysłu"

Międzynarodowy Certyfikat

Certyfikat Wojewódzki

21 Finał WOŚP

Graliśmy 13 stycznia 2013 r. Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

Wtorek, 26 marca 2013 r. był wyjątkowym dniem dla społeczności szkolnej ze względu na niecodziennych gości. W tym dniu w naszej szkole gościła 17 - osobowa delegacja pracowników szkoły wraz z uczniami obwodu kaliningradzkiego.

Goście zostali powitani przez  Dyrektor Szkoły Barbarę Bogacz i  Wicedyrektor Szkoły Dorotę Romanowską.

Z pewnością nie było to ostatnie spotkanie z gośćmi z obwodu kaliningradzkiego, gdyż obie strony są zainteresowane wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały poczynione. Wkrótce delegacja z naszej szkoły odwiedzi szkołę  w Kaliningradzie.

 

 
 

23 kwietnia, w dzień św. Wojciecha patrona Polski, miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego nowego sztandaru z orłem w koronie. Na uroczystość przybyli: Beata Bublewicz – posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Piotr Grzymowicz – Prezydent miasta Olsztyna, Halina Ciunel  – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna, Marek Sztera – Warmińsko–Mazurski Wicekurator Oświaty, Ryszard Krępuła z Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Stanisław Gierba – przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta, profesor dr. hab. Stanisław Achremczyk – dyrektor Ośrodka Badan Naukowych im W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, ksiądz Janusz Wieszczyński -proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz liczni przedstawiciele instytucji oświatowych, związkowych, sponsorzy, dyrektorzy olsztyńskich szkół, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele szkoły, rodzice i uczniowie. Obecny był także poczet sztandarowy Zespołu Szkolno – Wychowawczego w Pasymiu, szkoły, która również nosi imię Wojciecha Kętrzyńskiego.

 
 

Dni Rodziny 2013

"Potyczki Rodzinne"

W Potyczkach uczestniczyły 24 rodziny.

Pierwsze miejsce zdobyli Państwo Pejas.

Drugie miejsce - Państwo Darżinow.

Trzecie miejsce - Państwo Sikorscy.

Gratulujemy!

 

 


 

 
  Dzień Europy w SP15

Każda wytypowana klasa ze szkoły miała za zadanie przedstawić państwo Unii Europejskiej, jego kulturę, obyczaje, strój narodowy, historię, walory turystyczne, ciekawostki oraz potrawy.

 
 

Rok szkolny 2013/2014

 
  III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

"Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają"

 
 

Oskary 2013

 
 

 
 

WOŚP - 22 Finał

 

 
 

Uczestniczymy w projektach

 
 

Szkoła Okiem Ucznia - Konkurs

 
 

Odyseja Umysłu

 
 

"Sześciolatek w przyjaznej szkole"

 
 

Gazetki szkolne

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2014...

Aktywna Edukacja

23.Finał WOŚP

 

 

"Liga przyszłych olimpijczyków"

Z wizytą w norweskiej szkole

Ocenianie kształtujące

Rodzinne wycieczki rowerowe

55 lat SP15

 

Wiadomość wysłana w przyszłość - Kapsuła czasu

"Mały Mistrz"

 

Festyn rodzinny

Lekkoatletyka dla każdego

 

Erasmus

 

Nowa świetlica...

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

Dzień Nauczyciela...

 

29 października odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w zakresie pięciu standardów.

 

Światowy Dzień Bicia Rekordów

 

Indiaca...

 

Wizyta Partnerów Erasmus

 

 

Zielona Flaga

 

24.Finał WOŚP

 

Światowy Dzień Kota

 

 

Wizyta szkół partnerskich w projekcie Erasmus +

 

Euro 2016 w SP15

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2016

30 września nasza szkoła uczestniczy w 6. Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia...wyruszyły trzy Patrole Egzaminacyjne, a na terenie szkoły znajomość tabliczki mnożenia sprawdzały trzy Komisje...

 

Nocny Turniej...

 

\

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania...

 

Światowy Dzień Bicia Rekordów

 

Certyfikat Krajowy SzPZ

W dniu 23 listopada 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się w uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym  szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce.
Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczył szkołom Pan Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotychczas wyróżnieniem tym mogą poszczycić się 175 szkół w Polsce. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Certyfikat szkoła otrzymuje na 5lat.

 

25.Finał WOŚP

 

 

 

List od Królowej...

W połowie listopada uczniowie klasy 6c ( grupa Pani Aleksandry
Załęskiej) na lekcji języka angielskiego napisali list do Królowej
Wielkiej Brytanii – Elżbiety II. Ten list nie był długi, ale w
całości napisany w języku angielskim. Na odpowiedź uczniowie czekali
dwa i pół miesiąca. Niesamowita radość ogarnęła ich 6 lutego, gdy
otrzymali przesyłkę prosto z królewskiej rezydencji. W imieniu
Królowej Elżbiety II odpisała jej dama dworu- Pani Philippa de Pars:
"Królowa życzyła sobie, bym bardzo podziękowała Wam za list i miłą
wiadomość, którą wysłaliście z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Bezpośrednio po roku wyjątkowych obchodów urodzin obojga - Jej
Wysokości i Księcia Edynburga, Królowa jest ogromnie wdzięczna za
Waszą życzliwość, którą wyraziliście pisząc życzenia i ma nadzieję, że
Wy również mieliście szczęśliwe święta Bożego Narodzenia i spokojny
Nowy Rok.”
Do listu dołączono również dwa foldery dotyczące pracy Królowej i
zwierząt żyjących w pałacu. 

Wyjazd do Włoch...

 

Wizyta gości z Petersburga...

 

Wyjazd do Grecji...

 

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Uczestniczymy w projekcie "Dzieciaki Do Rakiet"

 

Panel w SP15...16 listopada 2017

 

Odremontowana biblioteka

 

26.Finał WOŚP

 

6.Bieg "Policz się z cukrzycą"

 

OK w praktyce szkolnej

 

"Szkoła Wierna Dziedzictwu"

 

Dzień Nowych Technologii w Edukacji...

 

Zbiórka na szafki...

 

"Dzieciaki do Rakiet"

 

Rodzinne wycieczki rowerowe...

Podchody w Lesie Miejskim...

Powstaje wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP15...

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP15

Światowy Dzień Jaja

Budowa boiska...

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Światowy Dzień Bicia Rekordów

Realizacja Projektu "Szkoła Wierna Dziedzictwu"

Budowa BOISKA...

 

Coroczny Mikołajkowy Turniej mini Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły SP15

 

Koniec prac...

27.Finał WOŚP

Dzień Otwarty...

Odyseja Umysłu...

Pani Dyrektor Barbara Bogacz...

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego

Strajk nauczycieli...

Projekt Erasmus+

Sesja wyjazdowa ...

 

Świetlica w Parku Linowym...

Ślubowanie klas pierwszych

Pierwszaki w Parku Linowym...

Zdrowe kulki mocy...

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nocny turniej...

Realizacja Projektu "Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniowymi poprzez edukację przedsiębiorczości i uczenie się oparte na grze EGGS"

Światowy Dzień Bicia Rekordów

Największa rasa kotów w świetlicy szkolnej...

Popisy klasy piątej d...

Realizacja Projektu...

Sukcesy Oliwii Smyk...

28. Finał WOŚP

Nagrody FairPlay...

Okres edukacyjnej kwarantanny...

Komunikaty Dyrektora Szkoły...

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze...

Zakończenie roku szkolnego...