Uzyskaliśmy międzynarodowy

certyfikat Zielona Flaga

 
Uczniowie naszej szkoły:

- Myślą ekologicznie

- Dbają o środowisko 

- Segregują odpady

- Zbierają surowce wtórne.

Realizujemy wiele projektów ekologicznych organizowanych przez O C E E (Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej), za które otrzymujemy nagrody finansowe, zajmując czołowe lokaty, otrzymaliśmy brązową i srebrną statuetkę "Przyjaciel Ziemi".

W naszej szkole szczególną uwagę zwracamy na zgodne współistnienie z przyrodą, harmonijny rozwój, nabywanie powszechnie akceptowanych nawyków ekologicznych.

 Wszystkie nasze   działania na rzecz ochrony środowiska są realizowane pod kątem: poszanowania energii i popromocja jej odnawialnych źródeł, zmniejszenia wytwarzania ilości odpadów, promocji zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta i innych działań ekologicznych. Aby realizować te wszystkie rzeczy braliśmy udział w programie Ekozespołów, który realizujemy już od wielu lat. Otrzymaliśmy brązową i srebrną statuetkę Przyjaciela Ziemi. Co roku otrzymywaliśmy wyróżnienia i nagrody za udział w wojewódzkim konkursie, np. Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny". Szkoła realizowała ogólnopolski program "Czym skorupka za młodu nasiąknie - czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona nas pokochała…”. W ramach tego programu uczniowie uczestniczyli w wojewódzkich konkursach. Za udział w tych konkursach otrzymaliśmy wiele nagród rzeczowych. Braliśmy też udział w całorocznym miejskim konkursie „Wiele zyskujesz, gdy segregujesz” organizowanym przez firmę ZGOK w Olszynie. W ten sposób zaangażowanie dzieci, rodziców i społeczności lokalnej do podejowania różnorodnych działań na rzecz ekologii.W zeszłym roku szkolnym szkoła przystąpiła do starania się o certyfikat Szkoły promującej zdrowie.

W naszej szkole odbył się po raz szósty międzyszkolny konkurs ekologiczny dla dzieci z zerówek Ekozerówka - udział brały dzieci z 4 szkół. W szkole organizowane są różne konkursy dla dzieci młodszych i starszych np. Konkurs ekologiczno - przyrodnicy dla uczniów klas II i III. Prowadzenie przez dzieci różnych kampanii ekologicznych wyrabia u nich poczucie współodpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy. W naszej szkole w ciągu tych kilku lat odbyło się wile akcji ekologicznych takich jak: "Nasze rady na odpady”, zdrowo się odżywiamy, zbiórka baterii i makulatury, zbiórka karmy i kocy dla schroniska dla zwierząt, oszczędzanie wody i energii. Zorganizowaliśmy happening informujący o szkodliwości reklamówek oraz w czym powinniśmy nosić zakupy.Ponadto przystąpiliśmy do konkursu dotacyjnego Z energią ze Szkoły dla Ekorozwoju dla Klubu Zielonych Flag - niestety nie otrzymaliśmy dotacji. W ramach tego projektu chcieliśmy wymienić oświetlenie w salach lekcyjnych.Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do starania się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Działania te ściśle łączą się z działaniami na rzecz ekologii.W tym roku szkolnym w naszej szkole odbył się Finał  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie propagowaliśmy zdrowy styl życia i poszanowania najbliższego środowiska.

Naszym celem jest zaangażowanie dzieci i rodziców do podjęcia działań służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego.Szkoła pozyskuje fundusze na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej (organizację zajęć terenowych, konkursów) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy W-MODN w Olsztynie.

 
 

 Badamy i odkrywamy przyrodę nieożywioną

W październiku 2010 r. w naszej szkole odbywał się Festiwal Nauki, którego uczestnikami były dzieci z kl. „O - III”. Głównym celem Festiwalu jest rozwinięcie u dzieci ciekawości świata, szczególnie przyrody nieożywionej i radości z jej poznawania, połączenie nauki z ciekawą zabawą, udowodnienie, że nauka nie zamyka się jedynie w mądrych księgach.
 
 
Rok szkolny 20o8/2009

Ekologiczne wędrówki

Piątego czerwca pojechaliśmy do sortowni śmieci. Zobaczyliśmy jakie działania podejmują dorośli, aby poprawić stan środowiska i wpłynąć na jakość naszego życia. Okazało się, że mieszkańcy Olsztyna dobrze znają przeznaczenie pojemników na surowce wtórne, bo aż 85 % zgromadzonych tam odpadów zostało umieszczonych we właściwych pojemnikach. Przyglądając się pracy   wykonywanej w tym zakładzie, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że ekologiczne działania mają sens.

Kolejnym punktem na trasie naszej wędrówki była elektrownia wodna. Jest to ważne miejsce z punktu widzenia ekologów, gdyż pozwala nam uzyskać energię niezbędną do życia   bez jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiska. Ucieszyło nas, że takie obiekty są również w rejonie naszego miasta. Wyprawa ta sprawiła nam tym większą przyjemność, że elektrownia ta położona jest w pięknym miejscu, wśród lasów.

 
 

Dzień Wody - 2010

Międzynarodowy Światowy Dzień Wody corocznie obchodzony jest 22 Marca. Organizacja tego wydarzenia ma na celu poruszenie tematu zapotrzebowania

w wodę pitną i wspieranie efektywnego zarządzania zasobami świeżej wody pitnej.
 
 

Doskonalimy i rozwijamy inicjatywy ekologiczne w naszej szkole

Rok szkolny 20o9/2010

 

Uczestniczyliśmy w programie Szkoła dla Ekorozwoju. Jest to międzynarodowy program, który w Polsce już istnieje od 10 lat. Jednym z podstawowych celów tego programu jest upowszechnianie wiedzy o działaniach ekologicznych i podnoszenie świadomości w społeczności szkolnej i lokalnej. W roku szkolnym 2009/10 nasza szkoła otrzymała certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

Dnia 28.05.10. w Warszawie w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja Szkół   dla ekorozwoju. Z naszego województwa wyjechał cały autokar, było nas 43. Byliśmy drugim województwem pod względem ilości szkół, które otrzymały certyfikaty. Na tą konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich szkół, którym przyznano jeden z certyfikatów. Na konferencji o swoich doświadczeniach w działalności ekologicznej opowiadali: nauczycielka z Malty oraz założyciel szkoły rolniczej z jednego z państw w Afryce. Następnie odbył się panel dyskusyjny na temat Co możemy zrobić dla ekologii? Kolejnym punktem programu był bankiet, a następnie wręczono certyfikaty II stopnia Zielonej Flagi oraz I stopnia Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Okazało się, że o takie certyfikaty starało się w Polsce   600 szkół, a otrzymało   je 174 szkoły, Nasza szkoła otrzymała certyfikat I stopnia. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku po raz pierwszy staraliśmy się i już otrzymaliśmy go.

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Badamy i odkrywamy przyrodę nieożywioną

W październiku 2010 r. w naszej szkole odbywał się Festiwal Nauki, którego uczestnikami były dzieci z kl. „O - III”.

 

 

 Sprzątanie Lasu Miejskiego
 

02.10.2010 roku odbył się rajd edukacyjny połączony ze sprzątaniem lasu.

 Przewodnikiem rajdu był pan Andrzej Sobonia z RDLP, 
 

który również przekazywał ciekawostki z życia zwierząt.

Po dwugodzinnym sprzątaniu Lasu Miejskiego spotkaliśmy się przy ognisku.
 

 

Rok szkolny 2011/2012

 

 

Program Szkoły dla Ekorozwoju

 

Z ogromną radością zawiadamiamy, że w dniu 22 września 2011r.
w Krakowie odbyła się uroczysta  X Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju, podczas której zostały wręczone międzynarodowe certyfikaty Zielonej Flagi. Wśród grona 124 szkół wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazła się nasza szkoła.

 

Droga do certyfikatu Zielonej Flagi to spełnienie tzw. siedmiu kroków. Na początku każda szkoła musiała stworzyć własny kodeks ekologiczny oraz zebrać grupę roboczą, która realizowała projekt. Następnie w szkole przeprowadzany był audyt, który miał wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany był tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła była monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej.
W 2011 r. tematem priorytetowym w staraniu się o Zieloną Flagę było poszanowanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł. W tym celu szkoły i przedszkola podejmowały wiele inicjatyw, np.: organizowały Festiwale Nauki, wycieczki, konkursy. Ponadto placówki podejmowały także działania dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej, poszanowania wody, zmniejszenia wytwarzania odpadów, promocji zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta, promocji transportu zrównoważonego ekologicznie. Działania wielu placówek wspierane były finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w województwie warmińsko-mazurski od 2008 r.