§ 42 KN

- Usprawnianie percepcji słuchowej i małej motoryki poprzez gry i zabawy dla oddziału przedszkolnego

- Język angielski dla klasy IV a

- Zajęcia z uczniem o specyficznych trudnościach edukacyjnych dla klasy IIIb

- " Nowe horyzonty edukacji filmowej "

- Ortograffiti" dla klasy V b

- Pomoc w nauce uczniom z rodzin dysfunkcyjnych

- Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla klas VI a,b

- Przygotowanie uczniów klas IV-VI do udziału w projektach i konkursach ekologiczno-przyrodniczych

- Piłka siatkowa dla dziewcząt klas III

- Koło matematyczne dla klasy II a

- Wushu - zajęcia rekreacyjno - sportowe z chińskiej sztuki walki

- Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów - " Sowy mądre głowy " dla klasy III c

- Piłka nożna dla klas IV-VI

- Zajęcia w języku angielskim dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

 

- Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze dla klas VI a,b

- " Maths in English "

- Edukacja czytelnicza i medialna dla klas I - III

- Język polski dla klasy IV c

- Zajęcia z uczniem zdolnym - przygotowanie do konkursów dla klasy II c

- Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne dla klas VI a,b

- Ćwiczenia i zabawy słuchowe rozwijające percepcję słuchową dla klas 0 - I

- Język angielski dla klasy IV b

- " Nitka i igłą malowane " dla klas I - III

- Koło matematyczne - przygotowanie do konkursów dla klasy I c

- Spotkania z kulturą regionu

 

 

 

 

wstecz