WSTĘP

Autorkom monografii Szkoły Podstawowej Nr 15 im.   Wojciecha Kętrzyńskiego przyświecała wizja przedstawienia najważniejszych wydarzeń w 50 – letniej historii szkoły w oparciu o dostępne materiały: kroniki szkolne, protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych, wywiady z byłymi dyrektorami szkoły, nauczycielami i uczniami. Myślą przewodnią stało się ukazanie oprócz ważnych faktów z życia szkoły, emocji im towarzyszących, wspomnień i refleksji po latach. Monografia zawiera   fotografie, listę nauczycieli i absolwentów. Dotychczas historię szkoły poznaliśmy już z opracowań pań: Haliny Wawrzyniak i Danieli Bierkowskiej, Sabiny Myklusz, Barbary Bogacz, Joanny Żylińskiej i Beaty Sielewicz.

Pracę poświęcamy tym, którym zawdzięczamy historię i dzień dzisiejszy Szkoły Podstawowej Nr 15 w Olsztynie.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w powstanie monografii. Dziękujemy tym wszystkim osobom, dzięki którym nasza praca będzie mogła ujrzeć światło dzienne i trafić do czytelnika.

Zebranie informacji z 50 – letniej historii szkoły było zadaniem niezwykle pasjonującym, ale przysporzyło nam również wielu trudności. Nie zachowały się wszystkie dzienniki i arkusze ocen, niektóre z dokumentów w chwili obecnej są nie do odczytania. Dla tego też nasza praca może nie być w 100 % kompletna. Zdajemy sobie sprawę, że może brakować niektórych nazwisk, a niektóre mogą zostać błędnie zapisane. Dołożyłyśmy wszelkich starań aby rzetelnie wykonać swoją pracę, jednak zastana rzeczywistość pozostała nieugięta. Serdecznie przepraszamy tych wszystkich, których nazwiska zagarnęła historia.

Mimo wszystko, mamy nadzieję, że nasza praca dostarczy czytelnikowi wielu ciepłych wspomnień   i wzruszeń.

Halina Sopicka

Joanna Żylińska

„Szkoło! Szkoło!

Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez!”

J.Tuwim „Nad Cezarem”

UTWORZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W OLSZTYNIE

Jest rok 1959. Olsztyn ma już prawie 70 tysięcy mieszkańców i 14 szkół podstawowych. Istniejące placówki nie zaspakajają jednak potrzeb intensywnie rozwijającego się miasta. Dlatego też władze oświatowe podejmują decyzję wybudowania kolejnej szkoły na ulicy W. Kętrzyńskiego - Szkoły Podstawowej nr 15. Z lokalizowano ją na terenie niezabudowanym. W najbliższej okolicy znajdował się tylko hotel robotniczy przy ul. Dworcowej, a w dalszej warsztat mechaniczny przy ul. Kętrzyńskiego oraz zabudowania gospodarcze. Budowę szkoły rozpoczęto w sierpniu 1959 r. Inwestorem zostało Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie  zaś  wykonawcą  Olsztyńskie  Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Kierownikiem budowy był inż. Stanisław Giedryś, zastępcą Stanisława Macutkiewicz, majstrem   Wiktor Teszner. Wznoszeniu budynku towarzyszyło wiele emocji, ponieważ zastosowano nową metodę konstrukcji z elementów prefabrykowanych, nieznaną w Olsztynie. P race przebiegały w bardzo szybkim tempie, jak na ówczesne czasy. Już 1 września 1960 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po roku użytkowania okazało się, że popełniono błędy budowlane w wyniku których popękały ściany. Szkole groziła katastrofa, budynek mógł runąć. Komisja z Ministerstwa Budownictwa dokonała ekspertyzy, w rezultacie postanowiono budynek wzmocnić metalowymi klamrami. Szkoła została zamknięta. Przystąpiono do remontu, który trwał od 1 listopada 1961r. do 31 stycznia 1962 r. Uczniowie kontynuowali naukę po południu w trzech szkołach podstawowych: nr 2, nr 3 i nr 9. ...