więcej aktualności...    

 

Organizacja pracy szkoły w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły

 
 

 
                

 

Szanowni Państwo,

Do końca roku szkolnego mamy kolejne przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, do końca roku szkolnego roku , edukacja (realizacja podstawy programowej) będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik na odległość  - nauczanie zdalne.

Z uwagi na możliwość przywrócenia ograniczonej działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej szkoły na terenie placówki, zostały opracowane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej    WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 15 W OLSZTYNIE W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19.

W szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I – III, dyżury w bibliotece wtorki i czwartki w godz. 11.00-14.00 zgodnie z w/w procedurami. Od  8.06.2020 – 25.06.2020 – poniedziałek – piątek 10:00 – 15:00.

Konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych (od 25.05.2020), pozostałych klas (od 1.06.2020) odbywać się będą wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.

12.06.2020 – (piątek po święcie Bożego Ciała – nie odbywają się zajęcia świetlicowe)

16.06 – 18.06 – egzaminy klas ósmych – nie odbywają się zajęcia świetlicowe

Proszę uczniów klas VIII o bieżące śledzenie informacji w  e-dzienniku, które będą dotyczyły organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Z wyrazami szacunku

dyr. Barbara Bogacz

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Harmonogram konsultacji

Harmonogram zwrotu podręczników i książek do biblioteki

 

strona główna