PRZEWODNICZĄCA - pani Magdalena Piskorska

Z-ca - pani Marlena Krawczyńska

Skarbnik - pani Aneta Ustaszewska

Sekretarz - pan Piotr Rabczyński


skład Rady Rodziców


Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Rodziców działającej przy Naszej Szkole pragnę Państwa zachęcić do wnoszenia składek na Radę Rodziców. Zgromadzone w ten sposób fundusze będą przeznaczane na potrzeby Naszych Dzieci.

Prosimy o wpłacanie składek na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

07 8838 0005 3017 0901 0759 0001

 

  

strona główna