PRZEWODNICZĄCA - pani Magdalena Piskorska

Z-ca - pani Aneta Ustaszewska

Sekretarz - pan Piotr Rabczyński

Skarbik - pani Mirosława Awiżeń-Gotowiec


 

 

  

strona główna