WSPÓŁPRACA

 " GORĄCZKA  ZŁOTA"

" I  TY  ZOSTAŃ  ŚWIĘTYM  MIKOŁAJEM"

 

 

 

 

Dokładnie 14 415,73 zł - tyle SP15 uzbierała w 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To kwota mniejsza niż w ubiegłym rekordowym roku (18 023,37 zł). Jednak Orkiestrowicze bawili się równie dobrze jak w poprzednich latach, co widać na załączonych zdjęciach.

Wolontariusze zebrali 10 035,67 zł /r. ub. 14 113,63 zł/, natomiast licytacje na terenie szkoły i inne - 4 380,06 zł /r. ub. 3 909,74 zł/.

 

zdjęcia

Białczak Nikola pobiła rekord uzbierając 1 860,31 zł + 50 euro

Zybert Jakub nie kwestował z powodu choroby. Życzymy zdrówka.

 

 

 

 

 

     
 

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 
   
 

 

Szkolne Koło PCK –klasy IV-VI

zobacz

 

Cele działalności szkolnego koła PCK :

    -    szerzenie oświaty zdrowotnej,

-    niesienie pomocy osobom potrzebującym,

-    pozyskanie własnych funduszy na działalność charytatywną,

-    zapoznanie się i przestrzeganie praw człowieka,

-    uwrażliwianie uczniów na krzywdę drugiego człowieka

Zadania szkolnego koła PCK :

-    popularyzacja zasad zdrowego trybu życia,

-    nauczanie podstaw pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,

-    szerzenie wiedzy na temat praw człowieka

-    kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie gotowości do niesienia pomocy innym, wrażliwości na potrzeby innego człowieka,

-    wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska,

-    działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację uczniów,

-    przybliżenie historii i działalności Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża.

-    przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

-    współpraca z TPD.

Formy realizacji zadań :

-    organizacja na terenie szkoły zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci potrzebujących z naszej szkoły

-    prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

-    udział w konkursach organizowanych przez ZR PCK,

-    przeprowadzenie akcji „Gorączka Złota”,

-    organizacja zbiórki karmy dla psów i kotów ze schroniska w Olsztynie

-    wycieczka do schroniska dla zwierząt w Olsztynie,

-    wyjście do siedziby WHO na spotkanie z pracującymi tam wolontariuszami,

-    przygotowanie własnych wyrobów na kiermasze,

-    organizowanie kiermaszów świątecznych w celu uzyskania funduszy na działalność charytatywną,

-    prowadzenie gazetki ściennej o różnej tematyce.

                                                                                                                

 
     
     
     
 

16 października obchodzi się „Światowy Dzień Walki z Głodem”, a w naszej szkole w dniach 18 i 19 października prowadziliśmy sprzedaż ciast. Zebrane fundusze w kwocie 187,80 zł przekażemy na zakup obiadów dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły w okresie zimowym. Wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy przyłączyli się do naszej akcji serdecznie dziękujemy. Ciasta były pyszne.

 
     
     
 

 
 

 

 

 

Z wizytą w Centrum Krwiodawstwa

W dniu 21 stycznia 2011r. wolontariusze Szkolnego Koła PCK klas I-III i IV- VI wybrali się na wycieczkę do Centrum Krwiodawstwa pod opieką p.Małgorzaty Laskowskiej, p.Aleksandry Załęskiej oraz p.Ewy Marchwińskiej. 

więcej...

 
 

zobacz  zdjęcia      zdjęcia

W Szkole Podstawowej nr 15 odbyła się Impreza Zamknięta towarzysząca XIX Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 Zobacz, jak graliśmy...

 

13 kwietnia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Olsztyn odbyła się uroczystość podsumowania XIX finału WOŚP w Olsztynie. Szef Sztabu p. Halina Zaborowska-Boruch podziękowała za pomoc okazaną podczas olsztyńskiego finału.

W Olsztynie zebrano ponad 320 tys. zł, co oznacza, że udało się pobić ubiegłoroczny rekord aż o 50 tys. zł.

W SP 15 graliśmy najdłużęj i uzbieraliśmy najwięcej - ogółem przekazaliśmy 13 227,07 zł.

Sponsorom wręczono Statuetki Anioła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaś osobom oraz instytucjom biorącym udział w organizacji imprezy podziękowania wraz z małym świątecznym prezentem - wielkanocną pisanką.

 

 

 

   

Cele działalności szkolnego koła PCK :

     -    szerzenie oświaty zdrowotnej,

-    niesienie pomocy osobom potrzebującym,

-    pozyskanie własnych funduszy,

-    zapoznanie się i przestrzeganie praw człowieka,

-    uwrażliwianie uczniów na krzywdę drugiego człowieka,

 

Zadania szkolnego koła PCK :

-          popularyzacja zasad zdrowego trybu życia,

-          nauczanie podstaw pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,

-          szerzenie wiedzy na temat praw człowieka

-          kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie gotowości do niesienia pomocy innym, wrażliwości na potrzeby innego człowieka,

-          wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska,

-          działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację uczniów,

-          przybliżenie historii i działalności Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża,

-          przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK,

-          współpraca z TPD.

 

Formy realizacji zadań :

-          organizacja na terenie szkoły akcji „Dzień Dobroczynności” w ramach których zorganizujemy zbiórkę zabawek, loterię fantową , a pozyskane fundusze przekażemy na rzecz Olsztyńskiego Domu Dziecka,

-          organizacja akcji „Dnia walki z głodem”- sprzedaż ciasta, zebrane fundusze przekażemy na sfinansowanie darmowych obiadów   dla uczniów potrzebujących w naszej szkole,

-          prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

-          udział w konkursach organizowanych przez ZR PCK,

-          przeprowadzenie akcji „Gorączka Złota”, za zebrane pieniądze Zarząd rejonowy PCK zorganizuje darmowe kolonie dla dzieci potrzebujących z naszego województwa,

-          organizacja zbiórki karmy dla psów i kotów ze schroniska w Olsztynie

-          wycieczka do schroniska dla zwierząt w Olsztynie,

-          Wyjście do Punktu Krwiodawstwa w Olsztynie ,

-          przygotowanie własnych wyrobów na kiermasze,

-          organizowanie kiermaszów świątecznych w celu uzyskania funduszy na działalność charytatywną,

-          prowadzenie gazetki ściennej o różnej tematyce.

 

16 października

Światowy Dzień Walki z Głodem

Głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia 1/3 ludności na świecie głoduje. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Dzieci oraz młodzież są szczególnie narażenie na negatywne skutki niedożywienia.

W 1947 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem. 

W tym dniu na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania.

Jak co roku my również uczestniczymy w tej akcji.

 Szkolne Koło PCK organizuje sprzedaż ciast na terenie szkoły w dniach 15 - 16 października.  Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na dofinansowanie obiadów dla uczniów potrzebujących w naszej szkole.

 

 

 

   

„Chcemy pomóc Kamilowi z Olsztyna”

Każdego roku wolontariusze chętnie niosą

pomoc osobom potrzebującym.

Prowadziliśmy akcję charytatywną „Pomóż

uwolnić Kamila”, dla którego zbieraliśmy

plastikowe nakrętki.

 Cieszymy się, że wielu uczniów,

rodziców i nauczycieli wspierało

akcję pomocy Kamilowi, który jeździ na

wózku inwalidzkim, a mieszka w bloku na

IVp. – bez windy. Mamy nadzieję, że dzięki  ludziom dobrej woli, niedługo będzie mógł

przeprowadzić się do nowego mieszkania,

przystosowanego do jego potrzeb.

 

 

 

POMAGAMY  ZWIERZĘTOM

 

 Odwiedziliśmy schronisko dla zwierząt w Olsztynie. Za zebrane pieniądze z kiermaszu mogliśmy zakupić karmę dla psów i kotów. Dzięki pomocy p. Wiadrowskiego przewieźliśmy karmę do schroniska.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzicom, którzy wspierają nasze akcje.

 

 

   

Przed Świętami Wielkanocnymi szkolni wolontariusze PCK rozpoczęli akcję sprzedaży mlecznej czekolady. Każda czekolada kosztuje dwa złote, a dochód ze sprzedaży zostanie przekazany do Zarządu Głównego PCK w Olsztynie. Pieniądze będą przekazane na pomoc osobom potrzebującym. Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w akcji.

 

Szkolni wolontariusze PCK rozpoczęli przygotowania do kiermaszu świątecznego. Zainteresowanie naszymi pracami (karty i ozdoby świąteczne) jest bardzo duże wśród rodziców. Na ostatnim kiermaszu sprzedaliśmy wszystkie prace, a zarobione pieniądze przekazaliśmy na cele charytatywne. Najbliższy kiermasz odbędzie się w czasie spotkań z rodzicami w dniu 31marca 2009r. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.

 

 

  W I okresie roku szkolnego 2008/2009 SK PCK zrealizowało następujące zadania:

-          podtrzymanie działalności biblioteczki PCK, która w tym semestrze wypożyczyła dzieciom ubogim podręczniki i ćwiczenia np. w klasie Vb podręcznik do języka angielskiego i ćwiczenia otrzymała : W. P. ,a ćwiczenia do klasy VI M.W.

-          zbiórka przyborów szkolnych dla uczniów potrzebujących „Wyprawka dla Żaka”, które przekazaliśmy do ZR PCK w Olsztynie,

-            przeprowadzenie zbiórki pieniędzy (1,2,5 groszówek ) pod hasłem „Gorączka Złota” . Celem akcji jest pozyskanie funduszy na dofinansowanie letniego wypoczynku najuboższych dzieci z naszego regionu. Do tej pory zebraliśmy ponad 9 kilogramów monet.

-          wolontariusze PCK uczestniczyli także w 1 godzinnym szkoleniu pierwszej pomocy, na którym zapoznali się z procedurami niesienia pierwszej pomocy,

-          akcja przynieś do szkoły drugą kanapkę i podziel się nią z kolegą -„Dzień walki z      głodem”.               

-          Uczniowie brali udział w szkolnej akcji „I ty zostań Św. Mikołajem” – zebrane słodycze przekazaliśmy na paczki świąteczne dla TPD działającego przy naszej szkole,

-          uczniowie także przeprowadzili akcję „Książeczka dla malucha” w której zebrali książeczki i pluszowe zabawki dla naszego oddziału „0”,

-          wolontariusze uczestniczyli w pogadankach prowadzonych przez opiekuna SK PCK (tematyka pogadanek to: niebezpieczne zabawy w czasie ferii, , krew darem życia),

-          przygotowaliśmy karty świąteczne oraz ozdoby choinkowe na kiermasz świąteczny- uzyskane pieniądze w kwocie 170 zł przekazaliśmy schronisku dla zwierząt działającym w naszym mieście,

-          W ramach współpracy z Zarządem Rejonowym PCK otrzymaliśmy żywnościowe paczki świąteczne dla ubogich uczniów i ich rodzin z naszej szkoły,

-          Przeprowadziłam eliminacje szkolne do   Rejonowej Olimpiady   o Zdrowym Stylu Życia organizowanej przez ZR PCK – uczennice, które przeszły do następnego etapu to : Andżelika Wiadrowska i Ada Maciejewska.

 

 

 

STRONA GŁÓWNA