Witamy na naszej stronie!

https://linoit.com/users/popik/canvases/uczniowie-2020

 

https://linoit.com/users/popik/canvases/uczniowie-2019

 

https://linoit.com/users/popik/canvases/uczniowie-2018

https://linoit.com/users/popik/canvases/uczniowie_2017

https://linoit.com/users/popik/canvases/wirtualne_tablice

 

Wirtualne tablice - wejdź, kliknij dwa razy i dodaj wpis...

Okiem Uczniów

http://pl.padlet.com/elapopik/jd24civl1g6s

Padlet szóstoklasisty

http://pl.padlet.com/elapopik/n3krmchjdvq7

 

 

Twoim marzeniem jest dobry wynik na sprawdzianie szóstoklasisty? Rozpocznij trening już w klasie 5...

 

Uczniowie we wszystkich polskich szkołach w czwartek, 19 marca, zmierzą się z zadaniami międzynarodowego konkursu "Kangur Matematyczny"... Dzień konkursu stał się w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki - okazją do realizowania rozmaitych form popularyzacji królowej nauk. W naszej szkole w sali gimnastycznej pięcioosobowe delegacje klas IV -VI rywalizują w Turnieju Matematyczno-Sportowym...

 

Znasz pigułkę zdrowia? 3 x 30 x 130, czyli 3 razy w tygodniu przez 30 minut pobudzić swoje serce tak, by biło 130 razy na minutę. Tę pigułkę mądrzy lekarze aplikują Polakom od lat 80-tych. Przed negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacyjnego uciekać musisz na własnych nogach - twierdzą z przekonaniem.

 Dotąd się nie przeterminowała, i - jak twierdzą - nigdy się nie przeterminuje! Jest to bowiem pigułka gwarantująca każdemu człowiekowi odpowiedni poziom sprawności i wydolności fizycznej. Nie do Sportu - do Zdrowia! Nie do sportowego rozwoju - do utrzymania swojej sprawności oraz wydolności fizycznej i psychicznej!...więcej...

Stosuj zasadę 3 x 30 x 130 – ćwiczenia minimum 3 razy w tygodniu, przez co najmniej 30 minut, z intensywnością powodującą przyspieszenie tętna do 130 uderzeń na minutę.

Jest to powszechnie uznawana za najlepszą recepta na utrzymanie zdrowia w najlepszej kondycji oraz dobrego samopoczucia. Daje nam to niespotykane siły witalne niezbędne do radosnego i szczęśliwego życia. I jest to sposób dedykowany dla wszystkich.

W czasie wysiłku fizycznego w organizmie człowieka dochodzi do wielu korzystnych dla zdrowia procesów. Serce pracuje wydolniej i poprawia się jego ukrwienie – wato pamiętać, że serce jest mięśniem i, tak jak inne mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Jednocześnie rozszerzają się naczynia krwionośne. Dzięki temu organizm jest lepiej zaopatrywany w tlen i produkty energetyczne potrzebne komórkom do procesów metabolicznych.

więcej

 

 

Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje, klikając w poniższy obrazek.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

 

   
 

 

 
 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 27 września 2013 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

- do 22 września – przygotowanie losów, list uczniów, legitymacji – MT EXPERT, identyfikatorów –EGZAMINATOR MT, propozycji gier i zabaw,…

- 23 – 26 września – Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia ! – przygotowywanie plakatów, dekoracja szkoły, gry i zabawy –„Hasło dnia”, „Spacery matematyczne’, „Marmur”, egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów MT , ustalenie osób do Komisji Egzaminacyjnych MT i Patroli Egzaminacyjnych

- 27 września – Akcja WMTDay 2013

Godz. 8.00 – Ceremonia Otwarcia III WMTDay

Godz. 8.15 – 10.00 – Egzaminy w szkole. 4 trzy osobowe Komisje Egzaminacyjne.

Godz. 10.00 – 13.00 – Patrole Egzaminacyjne.

Godz. 10.00 – 13.00 – Gry „Piłkarz matematyk”, „Królowa skakanki”, ”Koszykarz matematyk”, inne konkursy np. „Prymus”, „Szeryf”, „Olimpijczycy”, „Krzyżak”

Godz. 14.00 – Podsumowanie akcji

- 27 września – 6 października – Internetowy Konkurs Matematyczno-Logiczny MT EXPERT

- do 16 października – wysłanie sprawozdania

 

 
 
 

 

 

 

 

 Rozpoczęliśmy przygotowania do XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 stycznia 2012 roku zagramy na rzecz ratowania życia najmłodszych.

więcej...

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki

klasy IV -VI

 

GONIEC  SP 15

 

 

Uczestniczymy w Projekcie Edukacyjnym

"Matematyka Innego Wymiaru"

                                     

Celem głównym Projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.
więcej...

 

 

Projekt pt. "Dobrze jest być dzieckiem, bo każdy wiek ma swoje prawa" dotyczy realizacji  praw dzieci. Poprzez wspólne działania szkoły tureckiej i polskiej uczniowie przekonają się, że wszystkie dzieci, bez względu na to gdzie mieszkają, jakim mówią językiem, jak różnią się ich kultury, mają takie same prawa.
W dwuletnim projekcie prowadzone będą zajęcia dotyczące praw dziecka. Odbywać się one będą nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również poprzez udział w warsztatach pozalekcyjnych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie, na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, wspólnie wypracują katalog praw w zrozumiałym dla nich języku (np. Prawo do stokrotki jako prawo do życia bez przemocy). Następnie zinterpretują je poprzez różnego rodzaju konkursy, przedsięwzięcia, projekty, plenery malarskie, happeningi, dramę.

 

 

W konkursie "SZKOŁA NA SZÓSTKĘ"

ZDOBYLIŚMY

PIERWSZE  MIEJSCE

 

 Zobacz, jak graliśmy...

zobacz zdjęcia            zdjęcia         zdjęcia       zdjęcia

 

 

 Wiecie, co to jest Wilga?
To nie ptaszek, to samolocik, z pokładu którego wspólnie z moim tatą podziwialiśmy nasz piękny Olsztyn, w ostatnią sobotę. Było to możliwe, dzięki wylicytowaniu w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w SP nr 15, przelotu nad Olsztynem ufundowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie.

czytaj więcej...

 

Olsztyn z pokładu Wilgi (fot. Piotrek Kozłowski) / Więcej zdjęć »

 

 DZIEŃ  CHŁOPAKA

30 września

 

Uczniów klas szóstych obowiązuje

MATEMATYKA. KALENDARZ SZÓSTOKLASISTY - M. Braun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W każdą środę odbywają się zajęcia mające na celu przygotowanie ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty.

 

 

 

 

ciekawostki

SZÓSTOKLASISTO

 

 

 

   

nasza klasa  

sieciaki     

 

STRONA GŁÓWNA