Informujemy, że opłatę za obiady na kolejny miesiąc  należy uiścić  od 20 do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy opłata. W tych dniach pojawi się informacja o kwocie do zapłaty. Jedynie  opłata za styczeń wyznaczona będzie w innym terminie.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o  dotrzymywanie wyznaczonych terminów.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
...

 

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

strona główna